Commissie Spelling

De Commissie Spelling doet voorstellen over de officiële spelling van het Nederlands. De commissie begeleidt de actualisering van de Woordenlijst Nederlandse Taal, adviseert over spellingbeleid en over het toepassen van de officiële spelling.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Dirk Caluwé, dienst Taaladvies van de Vlaamse Overheid
  • Hanne Kloots, Universiteit Antwerpen
  • Lieke Verheijen, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Wouter van Wingerden

Secretaris: Annemieke Hoorntje

In Suriname begeleidt de Commissie Spelling Suriname de opname van Surinaams-Nederlandse woorden in de Woordenlijst. De commissie bestaat uit:

  • Helen Chang
  • Lila Gobardhan
  • Sen Nandoe
  • Marcelino Nerkust