Vergoeding voor student-assistenten

De Taalunie ondersteunt de inzet van student-assistenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten. Het gaat om de inzet van Nederlandse of Vlaamse studenten (moedertaalsprekers van het Nederlands) die in het buitenland al een studie volgen en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands willen verrichten. Daarmee wil de Taalunie de taalverwerving aan buitenlandse afdelingen Nederlands ondersteunen.

Voor Wie?

Leidt u een afdeling Nederlands van een universiteit of bij een ander instituut voor hoger onderwijs? Dan biedt de Taalunie uw afdeling tijdelijk personele ondersteuning via de financiering voor student-assistenten. Hierbij geldt dat de student-assistent in eerste instantie wordt ingezet voor taalverwerving, in het bijzonder voor spreekvaardigheidslessen. De student-assistent kan incidenteel assistentie bij colleges verlenen.

De student ontvangt voor zijn of haar assistentie van de Taalunie een onkostenvergoeding.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen of voordragen van een student-assistent op ons platform mijnNederlands.