Basisfinanciering

De basisfinanciering is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands aan buitenlandse instellingen.

Te denken valt aan het aanschaffen van lesmaterialen, naslagwerken, literatuur, abonnementen op tijdschriften, apparatuur en andere materiële voorzieningen. Ook kunnen van deze financiering gastsprekers uitgenodigd worden en kleine neerlandistiekmanifestaties worden bekostigd.

Voor wie?

De instelling biedt Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied. De instelling komt alleen voor een basisfinanciering in aanmerking als het een afdeling aan een universiteit of hogeschool betreft of een universitaire talenschool.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een basisfinanciering op ons platform mijnNederlands.