Basisfinanciering

De basisfinanciering is bedoeld voor kleinere uitgaven voor de bevordering van de kwaliteit en professionaliteit van het onderwijs Nederlands in het buitenland. Met deze financiering wil de Taalunie eraan bijdragen om het onderwijs Nederlands aantrekkelijk te houden als taal om te studeren. Het gebruik van de basisfinanciering dient zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede te komen aan het onderwijs aan de studenten.

U mag zelf bepalen hoe u de basisfinanciering inzet. Met de basisfinanciering kunt u bijvoorbeeld:

  • extra initiatieven nemen;
  • gastsprekers en gastdocenten uitnodigen;
  • lesmaterialen, naslagwerken, literatuur aanschaffen, evenals het aanschaffen van abonnementen op Nederlandstalige tijdschriften, het aankopen van apparatuur en andere materiële voorzieningen;
  • evenementen organiseren, bijvoorbeeld voor de promotie van uw afdeling of voor culturele activiteiten.

Voor wie?

  • Uw afdeling of instelling biedt Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied.
  • Het betreft een afdeling aan een universiteit of hogeschool of aan een universitaire talenschool waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden.

Voor wie niet?

De basisfinanciering is niet bedoeld voor basis- en secundair onderwijs en niet voor commerciële instellingen en instituten. Het indienen van een aanvraag is niet altijd een garantie voor toekenning.

De basisfinanciering is niet bedoeld voor:

  • het betalen of aanvullen van salarissen van stafleden of administratief personeel;
  • de vergoeding van reiskosten waarvoor al universitaire budgetten bestaan (zoals bijv. voor het bezoeken van conferenties).

Hoe financiering voor 2020 aanvragen?

Gebruik het online formulier.
U doet een aanvraag uiterlijk op 1 december 2019.
U krijgt midden februari 2020 antwoord. Is dat positief, dan wordt het toegekende bedrag binnen afzienbare tijd overgemaakt.
 

Minimum aantal studenten
Voor het recht op basisfinanciering geldt een minimumaantal van vijf studenten per afdeling Nederlands. Als het aantal studenten daaronder zakt, ontvangt de afdeling nog tweemaal basisfinanciering, echter gekoppeld aan de verplichting om een positionering van de afdeling te maken en een plan voor studentenwerving. In de positionering wordt beschreven welke plaats het programma Nederlands in het curriculum van de universiteit inneemt en welke maatregelen de universiteit neemt om op langere termijn een levensvatbare opleiding Nederlands in stand te houden.

Hoogte van de basisfinanciering
De hoogte van de financiering is afhankelijk van aan welke van onze criteria uw afdeling voldoet. Afhankelijk van de criteria kan uw afdeling recht hebben op een bedrag van
€ 1.500, € 2.500, € 3.500 of € 5.000. Bekijk de criteria.

Hoe en wanneer rapporteren?

Heeft uw afdeling voor het jaar 2019 een basisfinanciering gekregen? Breng de Taalunie dan voor 1 december 2019 op de hoogte van hoe u het geld hebt besteed.
Dit kunt u doen op de volgende manier:

  • uw instelling ontvangt jaarlijks eind oktober van ons per e-mail een link voor de online rapportage over uw afdeling Nederlands.
  • In het online rapportageformulier kunt u kort verslag doen. U beschrijft:

- wat u dat jaar voor de studenten gedaan heeft;
- welke doelstellingen u heeft behaald;
- waar uw instelling – in grote lijnen – de financiering voor gebruikt heeft.

Voorwaarde

Invulling van het online rapportageformulier is een voorwaarde om voor een (nieuwe) basisfinanciering in aanmerking te komen. Behalve voor nieuwe afdelingen. Dankzij uw resultaten, gegevens en cijfers is de Taalunie in staat de ontwikkelingen in het veld te volgen. Zo kunnen we inspelen op behoeften en kansen.

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.