Verklaring van Antwerpen

Deze verklaring werd aangenomen tijdens het 100ste Comité van Ministers van de Taalunie op 22 april 2024 te Antwerpen.