Hoe vergroot je de status en zichtbaarheid van het Nederlands?

In de wereld van de Neerlandistiek in Triëst is het streven naar status en zichtbaarheid een voortdurende uitdaging, gezien de dominante positie van talen als Engels, Frans, Duits en Spaans. Paola Gentile deelt een oplossing die ze hebben gevonden door zich actief in te zetten voor internationale mobiliteitsprogramma's.

"Het is algemeen bekend dat talen zoals het Nederlands voortdurend moeten strijden voor meer status en zichtbaarheid binnen een faculteit of departement waar de meer wijdverbreide talen veel meer financiering en personeel hebben." - Paola Gentile 

In 2012 werd een mijlpaal bereikt door de oprichting van een dubbel BA-diploma in samenwerking met het Departement Italiaans van de faculteit Toegepaste Taalkunde aan de KU Leuven, campus Antwerpen. Dit programma stelde de meest getalenteerde studenten van beide universiteiten in staat hun laatste studiejaar door te brengen in respectievelijk Triëst en Antwerpen. 

"Er zijn aanzienlijke voordelen verbonden aan dit programma. In de eerste plaats, omdat het studenten in staat stelt een BA-diploma te behalen dat zowel in België als in Italië geldig is." - Paola Gentile 

Om deze verandering te bereiken, initieerde Dolores Ross, docent aan de universiteit, onderhandelingen met de Vlaamse partners en zette een interinstitutioneel programma op met een werkbezoek aan Antwerpen. Onderhandelingen werden ook gevoerd met verschillende instanties in Triëst, wat resulteerde in een ondertekend akkoord tussen beide partijen. 

Dankzij dit praktijkvoorbeeld behalen studenten niet alleen een geldig BA-diploma in beide landen, maar kunnen ze ook hun MA-studie voortzetten zonder extra examens. Het dubbele diploma heeft geleid tot een nauwere samenwerking tussen docenten, met gezamenlijke colleges en plannen voor verdere intensivering van contacten tussen studenten van Triëst en de KU Leuven. 

Docent:

Paola Gentile (lid van de denktank)

Università degli Studi di Trieste, Triëst, Italië

Neem contact op via: pgentile@units.it