Hoe doorbreek je de isolatie van je afdeling en jezelf dankzij netwerkvorming?

In dit praktijkvoorbeeld onthult Eric Mijts, ervaren taalkundige uit het Caribisch gebied en netwerker in de internationale neerlandistiek, de waarde van samenwerking in een divers Caribisch gebied en Suriname. Met de intrigerende vraag "Hoe werk je samen in verscheidenheid?" wordt een licht geworpen op de oplossingen voor het knelpunt van een gevoel van isolatie.

In het jaar 2000 stond Mijts voor de uitdaging om een beeld te krijgen van de neerlandistiek op verschillende Caribische eilanden en in Suriname. De afstand tussen deze regio's, zowel geografisch als historisch, creëerde een gevoel van isolement en belemmerde effectieve samenwerking. Het gebrek aan regelmatige bijeenkomsten was een knelpunt dat het delen van werk en uitdagingen belemmerde. 

"Een belangrijk knelpunt was dat de collega's uit het Caribisch gebied nooit in de regio samenkwamen." – Eric Mijts 

Om deze kloof te overbruggen, werd in 2009 de Caribische Associatie voor Neerlandistiek opgericht. Met steun van de Taalunie en de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek werd de eerste conferentie in 2011 georganiseerd aan de Universiteit van Aruba. Sindsdien komen professionals elke twee jaar samen op de CARAN-conferenties, afwisselend gehouden op Aruba, in Suriname en op Curaçao. 

"Samenwerking en uitwisseling leiden tot kwaliteit en productiviteit." – Eric Mijts 

Dankzij dit initiatief hebben zeven CARAN-conferenties en zes preconferenties plaatsgevonden. De financiering van de Taalunie, onderwijs- en onderzoeksinstituten, evenals lokale en internationale partners, heeft deze bijeenkomsten mogelijk gemaakt. Het resultaat? Een versterkte samenwerking, zichtbaarheid en status van de afdeling. Bovendien zijn bundels met bijdragen van elke conferentie beschikbaar, ook digitaal gedeeld door DBNL, en er wordt gewerkt aan thematische bundels over sociolinguïstiek en letterkunde. 

Dit praktijkvoorbeeld toont aan dat samenwerking in een diverse context niet alleen barrières doorbreekt, maar ook een vruchtbare bodem creëert voor groei en uitwisseling van kennis en verrijking van de neerlandistiek. Een model dat als inspiratie kan dienen voor de toekomstige ontwikkeling van internationale samenwerking in ons vakgebied. “Dus”, geeft Mijts aan, “om over tien jaar te kunnen spreken over een toekomstbestendige neerlandistiek zal ook de huidige neerlandistiek dat moeten doen, als interdisciplinaire vooruitstrevende en hedendaagse discipline met oog voor diversiteit.

Docent:

Eric Mijts (lid van de denktank)

University of Aruba, Aruba

Neem contact op via: eric.mijts@ua.aw

 

Meer informatie: