Hoe maak je de studie Nederlands aantrekkelijk met digitaal onderwijs?

Zweden is een groot land en het Nederlands wordt enkel aan de Universiteit van Stockholm gegeven. Annika Johansson deelt een inspirerend voorbeeld van het omarmen van digitaal onderwijs om de aantrekkelijkheid van de studie Nederlands te vergroten.

De oplossing lag in het digitaal aanbieden van alle cursussen, waardoor potentiële studenten in heel Zweden toegang kregen. Tijdens de COVID-19-epidemie steeg het aantal studenten aanzienlijk, vooral op hogere niveaus, wat voorheen een uitdaging was. De strategische aanpassingen in cursussen, zoals uitspraak, bleken succesvol en werden positief ontvangen door studenten. 

“Het digitale onderwijs bleek goed te functioneren nadat we een aantal cursussen, zoals Nederlandse uitspraak, hadden aangepast." - Annika Johansson 

De universiteit overwon de drempel voor digitale tools dankzij de pandemie, en het resultaat is indrukwekkend. Het aantal studenten dat de gehele opleiding voltooit en bachelorscripties schrijft, is toegenomen. Digitalisering stimuleert niet alleen de mondelinge taalvaardigheid, maar geeft studenten ook waardevolle competenties voor hun toekomstige beroepsleven. 

"In het verleden hebben de studenten zichzelf nauwelijks opgenomen voor uitspraak of voor mondelinge presentatie. Dat doen ze tegenwoordig wel als oefening en in verband met tentamens. Wij ervaren dat dat de mondelinge taalvaardigheid bevordert. Hier komt nog een vaardigheid bij kijken: het leren omgaan met digitale tools en platforms. Dat is een nuttige competentie voor het toekomstige beroepsleven van de studenten." - Annika Johansson 

Dit goede praktijkvoorbeeld illustreert hoe digitalisering niet alleen de uitdagingen aanpakt, maar ook groei en kwaliteit in het onderwijs stimuleert. Het flexibele karakter van digitaal onderwijs biedt niet alleen toegankelijkheid voor studenten in afgelegen gebieden, maar versterkt ook hun vermogen om te gedijen in een steeds digitalere samenleving. 

Annika benadrukt ook de waarde van het digitale onderwijs in het vergroten van de betrokkenheid van studenten, waarbij ze aangeeft: "In de evaluaties van de studenten komt naar voren dat ze tevreden zijn met het digitale onderwijs omdat ze niet naar Stockholm kunnen komen maar ook omwille van de kwaliteit van de opleiding." 

Dit voorbeeld toont aan dat het niet alleen mogelijk is om te overleven in een digitale leeromgeving, maar dat het ook nieuwe kansen en groei kan bieden, waarbij studenten en docenten samen gedijen in een geavanceerde, digitaal ondersteunde neerlandistiek. 

Dit biedt inspiratie voor de toekomst van internationale neerlandistiek, waarbij digitalisering niet slechts een reactie op uitdagingen is, maar een strategische stap naar verrijking en duurzame groei. 

Docent:

Annika Johansson (lid van de denktank)

Stockholms Universitet, Stockholm, Zweden

Neem contact op via: annika.johansson@nederlandska.su.se