Hoe bouw je een gevarieerd cursusaanbod zonder meer colleges te geven?

In antwoord op de uitdagingen van werkdruk en een gevoel van isolatie binnen de neerlandistiek hebben zeven Centraal-Europese universiteiten een innovatief initiatief ontplooid. Onder de noemer "Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context (DCC)" bundelen zij hun krachten. Het doel is om gedeelde cursussen aan te bieden en zo de last van individuele vakgroepen te verlichten. Dit praktijkvoorbeeld dient als inspiratie voor het bevorderen van samenwerking binnen de internationale neerlandistiek en het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen.

Om dit te realiseren, ontving het project financiële steun van de Taalunie en de Europese Commissie. Drie docenten van elke universiteit werden gedelegeerd om gezamenlijk de inhoud van de cursussen voor te bereiden. De Universiteit Wenen verzorgde de technische infrastructuur voor aantrekkelijke online colleges.

"Dankzij deze gezamenlijke inspanning kunnen we efficiënter werken en internationaal erkende cursussen aanbieden. Het vermindert niet alleen de werkdruk, maar biedt studenten ook de kans om in een internationale context te studeren." - Malgorzata Dowlaszewicz

De resultaten zijn veelbelovend, met een aanzienlijke vermindering van de werklast voor individuele docenten en een grotere zichtbaarheid van de neerlandistiek op internationaal niveau. Docenten kunnen zich specialiseren in hun vakgebied, terwijl studenten profiteren van een breed scala aan cursussen in een internationale setting.

Docent:

Malgorzata Dowlaszewicz (lid en voorzitter van de denktank)

Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, Polen

Neem contact op via: malgorzata.dowlaszewicz@uwr.edu.pl

 

Meer informatie: