Denktank voor de internationale neerlandistiek

De Denktank voor de internationale neerlandistiek vormt een klankbord voor het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.
De Denktank voor de internationale neerlandistiek bestaat uit deskundigen uit alle windstreken van de neerlandistiek. De Denktank komt twee keer per jaar samen. Leden worden aangesteld door de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

Doelstellingen

1.      De Denktank ondersteunt het Algemeen Secretariaat van de Taalunie bij de visieontwikkeling voor een slagvaardige en toekomstgerichte internationale neerlandistiek;
2.    De Denktank adviseert het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over de uitwerking en uitvoering van het Taaluniebeleid ter versterking van de neerlandistiek in de wereld.

Taken

1.     Signaleren van ontwikkelingen binnen de internationale neerlandistiek.
2.    Adviseren van het Algemeen Secretariaat over het Taaluniebeleid rond internationale neerlandistiek.
3.    Mee ontwikkelen van inspirerende visiestukken.
4.    Mee opvolgen van (en, waar mogelijk, bijdragen aan) acties t.b.v. een slagvaardige en toekomstgerichte internationale neerlandistiek (o.a. in het kader van het Impulstraject ).
 

Samenstelling

Voorzitter
Malgorzata Dowlaszewicz, Uniwersytet Wroclawski

Leden

-      Annika Johansson, Stockholms Universitet
-      Eric Mijts, University of Aruba
-      Filip De Ceuster, University of Sheffield
-      Paola Gentile, Università degli Studi di Trieste
-      Philippe Hiligsmann, Université Catholique de Louvain
-      Truus De Wilde, Freie Universität Berlin
-      Zahroh Nuriah, Universitas Indonesia Jakarta

Secretaris
-      Ingrid Degraeve (Taalunie, projectleider en secretaris)

Maak hier kennis met de leden van de denktank voor de internationale neerlandistiek.

 

Stand van zaken

Na meerdere bijeenkomsten van de Denktank delen we graag de eerste tastbare resultaten in de vorm van een reeks praktijkvoorbeelden uit het veld.

Vragen?

Vragen, opmerkingen of advies voor de Denktank voor een toekomstbestendige internationale neerlandistiek? Aarzel niet om het ons te laten weten via: idegraeve@taalunie.org