Denktank voor de internationale neerlandistiek

De wereldwijde neerlandistiek kampt met uitdagingen waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Hoe ga je aan de slag met ingewikkelde en structurele uitdagingen en boor je daarvoor ook de expertise en het enthousiasme in het veld aan?

De denktank voor een toekomstbestendige internationale neerlandistiek – die in 2022 door de Taalunie is opgericht – zet in op de slagvaardigheid en zichtbaarheid van de afdelingen, de aantrekkelijkheid van de studie, curriculumontwikkeling, uitwisseling van praktijkvoorbeelden en feedback op het beleid voor de internationale neerlandistiek van de Taalunie.

De denktank bestaat uit deskundigen uit alle windstreken van de internationale neerlandistiek en een secretaris van de Taalunie. De leden van de denktank koppelen reflectie aan actie. Elke actie heeft te maken met de uitdagingen die docenten, onderzoekers en studenten in rapporten en veldanalyses in kaart hebben gebracht.

De denktank schrijft niet voor, de denktank inspireert en adviseert. De uitvoering op maat ligt bij de afdelingen.

Doelstellingen

1)     gezamenlijke visieontwikkeling voor een slagvaardige en toekomstgerichte internationale neerlandistiek;
2)     adviseren van het Algemeen Secretariaat over Taalunie-beleid ten aanzien van de internationale neerlandistiek

Leden voor het eerste mandaat van 2022 t.e.m. 2025

-      Annika Johansson, Stockholms Universitet
-      Eric Mijts, University of Aruba
-      Filip De Ceuster, University of Sheffield
-      Malgorzata Dowlaszewicz, Uniwersytet Wroclawski (voorzitter)
-      Paola Gentile, Università degli Studi di Trieste
-      Philippe Hiligsmann, Université Catholique de Louvain
-      Truus De Wilde, Freie Universität Berlin
-      Zahroh Nuriah, Universitas Indonesia Jakarta
-      Ingrid Degraeve (Taalunie, projectleider en secretaris)

Taken

  1. signaleren en opvolgen van alle ontwikkelingen binnen de internationale neerlandistiek;
  2. adviseren van het Algemeen Secretariaat over het Taalunie-beleid rond internationale neerlandistiek
  3. mee ontwikkelen van inspirerende visiestukken;
  4. mee opvolgen van (en, waar mogelijk, bijdragen aan) acties t.b.v. een slagvaardige en toekomstgerichte internationale neerlandistiek (o.a. in het kader van het Impulstraject).

Aansluiting op andere werkgroepen en organisaties

-        Twee leden van de denktank hebben een dubbel mandaat: één als individuele neerlandicus en één als bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Deze leden staan garant voor een vlotte doorstroom van informatie tussen de denktank van de Taalunie en het bestuur van de IVN.

-        Eén lid van de denktank heeft een dubbel mandaat: één als individuele neerlandicus en een als lid van de klankbordgroep bij het Impulstraject. Dit lid staat garant voor een vlotte doorstroom van informatie tussen de denktank en de klankbordgroep bij het Impulstraject.

Stand van zaken

Hier delen we binnenkort de eerste resultaten van de denktank.

Vragen?

Vragen, opmerkingen of advies voor de Denktank voor een toekomstbestendige internationale neerlandistiek? Aarzel niet om het ons te laten weten via: idegraeve@taalunie.org