Implementatieconferentie 2023

In 2023 organiseert de Taalunie opnieuw een implementatieconferentie, deze keer met het thema 'Iedereen taalcompetent'. De conferentie vindt plaats op 14 en 15 december en biedt deelnemers de mogelijkheid om samen te werken aan de verdere implementatie van taalcompetentie in de onderwijspraktijk.

In 2017 verscheen de visietekst Iedereen taalcompetent! waarin de ontwikkeling van taalcompetentie als de kern van het onderwijs Nederlands wordt beschreven. Inzetten op de ontwikkeling van taalcompetentie bij leerlingen betekent dat je vertrekt vanuit betekenisvolle situaties waarin leerlingen doelgericht leren omgaan met taal en daarvoor de nodige kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Die componenten waar een leerling minimaal mee moet in aanraking komen gedurende een schoolloopbaan zijn vertaald in vier kernthema’s in relatie tot taalcompetentie: identiteit (‘ik’), communicatie (‘ik in relatie tot anderen’), informatie (‘ik in relatie tot tekst/media’), cultuur (‘ik in relatie tot de wereld / mijn omgeving’). Cruciaal in het werken aan taalcompetentie is de samenhang tussen die verschillende componenten en kernthema’s.

Sinds de publicatie van Iedereen taalcompetent! vindt het concept taalcompetentie meer en meer ingang in de onderwijspraktijk. We zien onder meer boeiende projecten ontstaan en interessante lesprogramma’s die over de grenzen van vakken heen voluit kiezen voor taalcompetentie. Daarnaast zijn er aan de implementatie van taalcompetentie ook heel wat uitdagingen verbonden. Zo is het onder meer cruciaal dat verschillende belanghebbenden de handen in elkaar slaan en kan het een uitdaging zijn om te bepalen hoe zo’n betekenisvolle context eruitziet.

Tijdens de implementatieconferentie van 14 en 15 december 2023 willen we voluit inzetten op de implementatie van taalcompetentieontwikkeling in de onderwijspraktijk. We zijn op zoek naar goede voorbeelden, boeiende samenwerkingen en interessante lesprogramma’s.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een projectmatige samenwerking tussen vak- en taalleraren waarbij zowel aan vakgebonden kennis als aan de taalcompetentie van leerlingen wordt gewerkt;
  • Een echte vraag vanuit een organisatie die het vertrekpunt vormt voor leerlingen om hun taalcompetentie in een betekenisvolle context te ontwikkelen;
  • De implementatie van een schoolbreed taalbeleid;
  • Een lessenreeks voor het vak Nederlands/taal waarbij in samenhang gewerkt wordt aan kennis, vaardigheden en attitudes over taaldomeinen heen;
  • Een aanpak om aan de taalcompetentie van leraren-in-opleidingen te werken.

Zelf een bijdrage leveren?

Heb jij een idee voor een bijdrage aan de conferentie? Tot 31 maart kun je een abstract insturen. De implementatieconferentie is een echte werkconferentie: als spreker neem je ook deel aan de volledige conferentie.

Call for abstracts Path 4 Created with Sketch.

Deelname en praktische informatie

Gedurende twee dagen wissel je als deelnemer samen met collega’s uit Nederland en Vlaanderen uit rond taalcompetentie en keer je terug naar huis met nieuwe ideeën en inzichten om mee aan de slag te gaan. Geïnteresseerd? Zet de data alvast in je agenda. De inschrijvingen voor de conferentie openen in juni

Waar? Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven (NL)

Wanneer? Donderdag 14 en vrijdag 15 december 2023

Voor wie? Leraren, lerarenopleiders, onderwijsbegeleiders en -adviseurs, ... 

Call for abstracts: Indienen tot en met 31 maart 2023

Inschrijving: Vanaf juni 2023