Taalraad

De Taalraad werd in september 2022 aangesteld door het Comité van Ministers om te adviseren bij de uitwerking van Taalunie-beleid dat invulling geeft aan de visie op het onderwijs Nederlands zoals beschreven in Iedereen taalcompetent (2017). Ook signaleert de Taalraad uitdagingen en ontwikkelingen die daarbij relevant zijn. Daarnaast fungeert de Taalraad als klankbord bij de uitwerking van initiatieven ter versterking van het onderwijs Nederlands.

De Taalraad is samengesteld uit elf Nederlandse en Vlaamse onderwijsexperts. Sommigen onder hen maakten eerder al deel uit van de Taalraad Begrijpend Lezen.

Voorzitter

 • Jan Rijkers, zelfstandig onderwijsdeskundige

Vicevoorzitter

 • Kris Van den Branden, hoogleraar taalkunde, lerarenopleider en academisch verantwoordelijke van het Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven

Secretaris

 • Heleen Rijckaert, beleidsadviseur, Nederlandse Taalunie

Leden

 • Jordi Casteleyn, hoofddocent Antwerp School of Education en Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen 
 • Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog, Arteveldehogeschool Gent, Universiteit Utrecht
 • Karen Dehaen, pedagogisch adviseur en coördinator basis- en secundair onderwijs, OVSG vzw
 • Jantien Dhont, curriculumontwikkelaar en specialist taal in het basisonderwijs, SLO
 • Kathleen Leemans, pedagogisch begeleider SO Competenties in het Nederlands, GO!
 • Marleen Lippens, pedagogisch begeleider en coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Alida Pierards, lector Nederlands, opleidingshoofd pBa in onderwijs, kleuteronderwijs, Hogeschool PXL
 • Mirjam Snel, hogeschoolhoofddocent (taal/lezen) en onderzoeker, Hogeschool Utrecht
 • Paul van den Broek, hoogleraar Education and Child Studies, Universiteit Leiden  
 • Roel van Steensel, hoogleraar leesgedrag en universitair hoofddocent onderwijswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Victor van Toer, directeur basisonderwijs, Het Open Venster Rotterdam

Meer informatie over het doel, de taken en de werking van de Taalraad is te lezen in het instellingsbesluit.