Regeling thematische netwerken internationale neerlandistiek

Startfinancieringsregeling netwerkvorming

De Taalunie wil de banden tussen afdelingen neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied versterken. Nauwere samenwerking tussen neerlandici uit verschillende afdelingen versterkt de positie van de afzonderlijke afdelingen binnen hun universiteit, versterkt het onderzoek en de expertise en vergroot de kans op externe financiering.

Daarom ondersteunt de Taalunie netwerkvorming financieel met een startfinancieringsregeling. De financiering is gericht op het op gang brengen van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden rond een thema. Dat kan gaan om een onderzoeksthema, een didactisch thema of een expertisenetwerk voor bijvoorbeeld juridisch vertalen uit het Nederlands.
De Taalunie co-financiert via deze regeling opstartkosten voor een netwerk. De financiering is bedoeld om een duurzame samenwerking op gang te brengen. Aanvragen kan het hele jaar door.

Voor wie?

Een aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van afdelingen uit de internationale neerlandistiek uit ten minste drie landen. Naast deze afdelingen kunnen ook andere onderzoeks- en expertise-instellingen deel uitmaken van de samenwerking, bijv. onderzoeksinstellingen op het gebied van taalkunde, didactiek, vertalen of culturele studies.

Kijk voor meer informatie en voor het aanvragen van een financiering op ons platform mijnNederlands.