Taalraad Begrijpend Lezen

De Taalraad Begrijpend Lezen werd in 2018 door het Comité van Ministers aangesteld om te werken aan een actieplan voor de verbetering van het begrijpend leesonderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Veertien experten uit Vlaanderen en Nederland werden aangesteld om samen te werken aan een actieplan om het niveau in begrijpend lezen en de leesmotivatie van leerlingen in het basisonderwijs te verhogen. De leden van de Taalraad zijn geselecteerd op basis van hun brede onderwijsexpertise en specifieke kennis op het gebied van begrijpend lezen en begrijpend leesonderwijs.

Voorzitter

 • Jan Rijkers, zelfstandig onderwijsdeskundige, voorzitter van de kerngroep Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw van de Taalunie

Vicevoorzitter

 • Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog, Arteveldehogeschool Gent

Secretaris

 • Carlijn Pereira, beleidsmedewerker, Nederlandse Taalunie

Leden

 • Bernard Bloem, hogeschooldocent taal, Hanzehogeschool Groningen, voorzitter Vlaams-Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal (LOPON2)
 • Sylvie Dhaene, directeur Iedereen Leest
 • Joyce Gubbels, onderzoeker, coördinator PIRLS-meting 2016, projectleider PISA 2018, Expertisecentrum Nederlands
 • Hilde Hacquebord, universitair hoofddocent toegepaste taalwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen
 • Erwin Heysse, pedagogisch adviseur basisonderwijs, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 • Marleen Lippens, pedagogisch begeleider en coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Mireille Louwers, intern begeleider en lid begeleidingsteam, Basisschool De Regenboog, Schijndel
 • Agnes van Montfoort, projectleider basisonderwijs, Stichting Lezen Nederland
 • Elke Nerinckx, zorgleerkracht, basisschool De kleine wereld, Antwerpen
 • Joanneke Prenger, leerplanontwikkelaar en vakexpert taal in het basisonderwijs, inhoudelijk begeleider van het docentontwikkelteam Nederlands van curriculum.nu, SLO
 • Iris Vansteelandt, lerarenopleider didactiek Nederlands en kinder- en jeugdliteratuur, basisonderwijs, AP Hogeschool Antwerpen, onderzoeker Universiteit Gent

Meer informatie over het doel, de taken en de werking van de Taalraad Begrijpend Lezen is te lezen in het instellingsbesluit.