Vier trainingen: aan de slag met duidelijke juridische taal

Het is best een uitdaging om een complexe juridische boodschap op een heldere, begrijpelijke manier over te brengen. Hoe weet je welke informatie je wel en niet opneemt? Hoe zorg je ervoor dat ook de burger jouw verhaal als logisch ervaart? En hoe maak je begrijpelijke zinnen waarin juridische nuances behouden blijven? In vier praktische trainingen geven twee experts jou antwoorden op deze en andere vragen en gaan jullie samen aan de slag om teksten die burgers te lezen krijgen, begrijpelijker te maken.

Deze trainingen zijn een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie voor hun gezamenlijke doel Direct Duidelijk: een actieprogramma voor begrijpelijke overheidscommunicatie in Nederland.

Doelgroep en thema's

Deze trainingen zijn bedoeld voor juristen die bij de Nederlandse overheid werken in de volgende domeinen:

  • Sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, etc.)
  • Omgevingsrecht (Wabo, Wro, Wnb, etc.)
  • Lokale heffingen (OZB, waterschapsbelasting, etc.)
  • Toeslagen (bij de Belastingdienst)

De training

In twee onlinesessies krijg je praktische handvatten om je teksten begrijpelijker te maken voor burgers. Het doel van de tekst is daarvoor het startpunt: wat moet de lezer precies weten, voelen of doen na het lezen van jouw tekst? Wat is de kern van wat je wilt zeggen? Als je dat eenmaal scherp hebt, kun je keuzes maken voor de structuur. De typische juristenvolgorde is voor de burger meestal niet prettig. Maar hoe bouw je je brief of andere tekst dan wel op? Tot slot is er tijdens de sessies natuurlijk ook volop aandacht voor taal. Woorden doen er tenslotte toe. Welke termen kun je beter niet gebruiken en wat doe je met noodzakelijk jargon? En hoe zorg je ervoor dat de burger zich op een prettige manier aangesproken voelt? Je gaat aan de slag met je eigen teksten, zodat je van deze training direct profijt hebt in je eigen werk.

Trainers

Geerke van der Bruggen (taalcoach) en André Verburg (rechter) verzorgen deze trainingen.

Geerke van der Bruggen is juridisch taaltrainer. In haar trainingen helpt zij juristen en andere experts om goed leesbare teksten te maken over moeilijke materie. Daarnaast werkt ze aan een promotieonderzoek over de (on)begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken.

André Verburg is staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak en rechter-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep. Hij werkt daarnaast als taaltrainer (begrijpelijke uitspraken en besluiten) voor gerechten en bestuursorganen. André was verantwoordelijk voor de landelijke uitspraakmodellen bestuursrecht in begrijpelijke taal en nu binnen de afdeling bestuursrechtspraak voor het programma over begrijpelijke uitspraken.

Data trainingen

We hebben vier trainingen gepland. Elke training heeft een eigen thema en bestaat uit twee dagdelen. Klik verder voor meer informatie en het inschrijfformulier per training:

Investering

Je leert in deze trainingen niet alleen voor jezelf en je organisatie, maar je werkt ook samen met de trainers en andere cursisten aan hulpmiddelen om te delen met collega’s bij andere overheidsorganisaties. De instructies/tips/modelteksten die jullie samen opstellen, worden breed verspreid in het Direct Duidelijk-netwerk. Aan de trainingen zijn geen kosten verbonden.

Contact

Heb je een vraag over deze trainingen? Stuur een e-mail aan Jessica Straetemans.

Werk je als jurist bij de Vlaamse overheid en ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Neem contact op met Lydeke van Os.

In Nederland werkt de Taalunie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan begrijpelijke overheidscommunicatie via het actieprogramma Direct Duidelijk. In 2022 is begrijpelijke juridische taal een belangrijk aandachtspunt. Een opvallend knelpunt in de nog te lastige overheidsteksten die burgers ontvangen, zijn ingewikkelde juridische passages. Juridische precisie wint het vaak van burgergerichte communicatie, ook als de juridische informatie niet of niet juist begrepen wordt. We willen deze (schijnbare) tegenstelling doorbreken en stappen zetten om ook juridische taal op een begrijpelijke manier over te brengen aan de burger. Alle goede tips en voorbeeldteksten die uit de vier trainingen komen, delen we daarom met collega's bij overheidsorganisaties uit het hele land én met Vlaamse collega's, zodat er overheidsbreed vooruitgang kan worden geboekt.

In Vlaanderen werkt de Taalunie samen met Team Taaladvies van de Vlaamse overheid aan begrijpelijke overheidscommunicatie via de campagne Heerlijk Helder. De Vlaamse en Nederlandse organisaties pakken ook samen activiteiten op en wisselen kennis, informatie en hulpmiddelen uit.