NVT@Ned: verdiepingscursus didactiek

Overzicht

  • Verdiepingscursus didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT)
  • 16-20 augustus 2022 (Leuven) met online voor- en natraject
  • Doelgroep: alle lesgevers Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype

Beschrijving

In deze cursus leert u de oefenkansen van uw leerders vergroten, zowel binnen als buiten het leslokaal, en verkent u de mogelijkheden om uw lessen nog krachtiger en levensechter te maken. De cursus is gericht op alle docenten NVT of neerlandistiek die de basisprincipes van de didactiek, taal en cultuur van het NVT willen opfrissen of verdiepen.

  • De cursusweek wordt voorafgegaan door een individueel online voortraject met webinar, online introductiemodule en leesopdracht, waarin u uw voorkennis opfrist of bijschaaft.
  • De fysieke cursus is een groepsgebeuren waarin interactie en verdieping centraal staan. In de workshops wordt een actieve deelname verwacht, waarbij deelnemers hun inzichten en ervaringen met elkaar uitwisselen.
  • In het online natraject gaan de deelnemers zelf aan de slag en passen ze het geleerde toe op de eigen context, met eigen leerders, doelstellingen en methodes. Deze opdracht wordt besproken met een online tutor en andere deelnemers, tijdens online intervisiemomenten.

De cursus werd ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven met medewerking van het Institute for Language and Communication (IL&C) van de UC Louvain.  

Periode

  • Online voortraject: 20 mei - 15 juli
  • Cursusweek in Leuven: 16-20 augustus (aankomst 15 augustus, vertrek 20 augustus)
  • Online natraject: 22 augustus - 30 november

Inschrijving en kosten

Meld u voor 31 maart aan via deze vragenlijst. U krijgt na deelname aan de cursus en het uitvoeren van de opdracht een certificaat van deelname.

Voor de deelnemers is de cursus gratis. Niet inbegrepen zijn reis- en eventuele visumkosten en het diner (behalve op maandag- en vrijdagavond).
De cursus wordt gefinancierd door de Taalunie en het CTO. 

Contact

Voor meer informatie over het nascholingsaanbod van de Taalunie kunt u terecht op mijnNederlands of bij Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).