NVT@Ned: online nascholingsmodules didactiek

Overzicht

  • Online modules didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT)
  • Voorjaar (15 april - 15 september) en najaar (15 oktober 2022 - 15 maart 2023)
  • Doelgroep: alle lesgevers Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen, ongeacht moedertaal en onderwijstype

Beschrijving

Deze volledig online nascholing bestaat uit individuele modules en gezamenlijke intervisiemomenten. De modules volgt u waar en wanneer u wilt. De intervisiemomenten met collega’s uit andere regio’s en het uitvoeren van een geïntegreerde opdracht maken inherent deel uit van de nascholing. In de loop van dit jaar worden er twee nieuwe modules ontwikkeld.

De modules bestaan uit vier componenten:

  • een gemeenschappelijke kick-off
  • het zelfstandig doorlopen van de basis- en verdiepingsmodules
  • een gemeenschappelijke tussentijdse intervisie
  • een gemeenschappelijk evaluatiemoment

De nascholing werd ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven met medewerking van het Institute for Language and Communication (IL&C) van de UC Louvain. 

Modules

 
Basismodules
  1. Leer je taalleerders kennen. Over de verschillende profielen van de NVT-leerders.
  2. Speel in op de behoeften van de taalleerders. Over doelen, domeinen en rollen.
  3. Hoe werk je aan taalvaardigheid? Over krachtig taalonderwijs.
Module Differentiëren

Hoe kan een docent inspelen op de verschillen tussen de leerders? Hoe geeft de docent elke leerder de ondersteuning die hij nodig heeft?

Module Breed Evalueren

Hoe krijgt een docent een brede kijk op de leerder en zijn prestaties? Wanneer kan een docent NVT welke vorm van evaluatie inzetten?

Inschrijving en kosten

Voor de deelnemers is de nascholing gratis. De modules worden gefinancierd door de Taalunie en het CTO. 

Na het doorlopen van de modules en de uitvoering van de opdracht krijgen de deelnemers een certificaat van deelname.

Contact

Voor meer informatie over het nascholingsaanbod van de Taalunie kunt u terecht op mijnNederlands of bij Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).