Financieringssystematiek

Aan zo’n 135 universiteiten buiten Nederland en Vlaanderen doceren ongeveer 500 docenten Nederlands als vreemde taal aan ongeveer 15.000 studenten. In 40 landen wordt het Nederlands aan een universiteit of hogeschool aangeboden.

Toekenning

De Taalunie streeft ernaar om toekenning van de financieringen inzichtelijk en efficiënt te maken. Met enige regelmaat worden de financieringsmogelijkheden getoetst aan de vraag en behoeften van de buitenlandse neerlandistiek.
De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen, de eigen beleidsdoelstellingen en criteria.

Accreditatie

De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent Nederlands is verbonden.

Bezwaar

Op de financieringssystematiek buitenlandse neerlandistiek is de geschillenregeling van de Nederlandse Taalunie van toepassing.
Bekijk de geschillenregeling.

Kerntaak

De ondersteuning van het onderwijs Nederlands in het buitenland is een kerntaak van de Taalunie. Meer informatie hierover vindt u in artikel 5.f van het Taalunieverdrag.
Bekijk het Taalunieverdrag.