Haal de fout uit de zin

Onderstaande zin bevat één fout. Ziet u welke?

In sommige Amerikaanse staten was er geen kruit gewassen tegen de lobbyisten van de wapenindustrie: door hun inspanningen werden wapenwinkels er tot de essentiële handelszaken gerekend, naast voedingswinkels en apotheken.

Correct is geen kruid gewassen. In deze uitdrukking gaat het niet om buskruit, maar om kruiden die als geneesmiddel gebruikt worden. Wassen heeft hier de betekenis 'groeien, opschieten uit de bodem', zoals in uit de kluiten gewassen en volwassen.