Organen

Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is als volgt samengesteld:

 • Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter)
 • Arie Slob, Nederlands minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Jan Jambon, Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
 • Ben Weyts, Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

De vergaderingen worden bijgewoond namens de Republiek Suriname door Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, of door Oquemele Denz, waarnemend zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Nederland.

Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Het Comité van Ministers is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Besluiten van het Comité van Ministers

Besluitenlijsten Path 4 Created with Sketch.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie.

Samenstelling (per 1 januari 2017)

Samenstelling per 1 januari 2017
 • Khalid Boutachekourt
 • Marc Cosyns
 • An De Moor
 • Ralf Grüttemeier
 • Hilde Hacquebord
 • Els Keytsman
 • Inger Leemans
 • Lenny van Oeveren
 • Annette Roeters (voorzitter)
 • Massimiliano Spotti
 • Kris Van den Branden
 • Bart Vandesompele (vicevoorzitter)
 • Secretaris: Maarten Vidal (Nederlandse Taalunie)

Vergaderingen

De Raad vergadert vier keer per jaar. De adviezen kunt u op deze website raadplegen. De Raad kiest zijn eigen voorzitter. Op dit moment is dat Annette Roeters. De vicevoorzitter is Bart Vandesompele.

Contact

De Raad is te bereiken via secretaris Maarten Vidal op het adres van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en via het e-mailadres: raad@taalunie.org.

Surinaamse Taaladviesraad

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie wordt, wat Suriname betreft, geadviseerd door SUTRA, de Surinaamse Taaladviesraad (officiële benaming volgens het associatieverdrag: Raadscommissie Suriname). In deze raad hebben zitting:

 • Lila Gobardhan – Rambocus (voorzitter)
 • Alida Neslo
 • Iwan Brave

De Surinaamse Taaladviesraad is bereikbaar via de beleidssecretaris Suriname: Helen Chang

Contact

De Raad is te bereiken via secretaris Maarten Vidal op het adres van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en via het e-mailadres: raad@taalunie.org.

Interparlementaire Commissie

De Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie controleert het beleid. Deze commissie bestaat uit elf Nederlandse en elf Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ze worden aangewezen door de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en het Vlaams Parlement.

Roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Als de voorzitter van het Comité van Ministers een Vlaming is, dan is de voorzitter van de Interparlementaire Commissie een Nederlander en omgekeerd. De Interparlementaire Commissie kiest zelf zijn voorzitter. Op dit ogenblik is de voorzitter Wilfried Van Daele (van 1 januari 2018 tot 31 december 2019).

In het kader van de associatie met Suriname fungeert de Commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Nationale Assemblee als tegenhanger van de Interparlementaire Commissie in Suriname.

Verslagen van de vergaderingen van de Interparlementaire Commissie

De verslagen van de Interparlementaire Commissie zijn te raadplegen via de website van het Vlaams Parlement.

Leden van de Interparlementaire Commissie (stand op 15 oktober 2019)

Joop Atsma, Eerste Kamer (CDA)

Martin Bosma, Tweede Kamer (PVV)

Jo Brouns, Vlaams Parlement (CD&V)

Cathy Coudyser, Vlaams Parlement (N-VA)

Stephanie D'Hose, Vlaams Parlement (Open Vld)

Zohair El Yassini, Tweede Kamer (VVD)

Paul Frentrop, Eerste Kamer (FVD)

Pauline Geerdink, Eerste Kamer (VVD)

Lenny Geluk-Poortvliet, Tweede Kamer (CDA)

Arda Gerkens, Eerste Kamer (SP)

Roel van Gurp, Eerste Kamer (GroenLinks)

Kirsten van den Hul, Tweede Kamer (PvdA)

Chris Janssens, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Paul van Meenen, Tweede Kamer (D66)

Gustaaf Pelckmans, Vlaams Parlement (Groen)

Katia Segers, Vlaams Parlement (sp·a)

Annabel Tavernier, Vlaams Parlement (N-VA)

Judith Tielen, Tweede Kamer (VVD)

Orry Van de Wauwer, Vlaams Parlement (CD&V)

Sam Van Rooy, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Manuela Van Werde, Vlaams Parlement (N-VA)

Wilfried Vandaele, Vlaams Parlement (N-VA)