Organen

Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is als volgt samengesteld:

 • Robbert Dijkgraaf, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 • Fleur Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris voor Cultuur en Media
 • Jan Jambon, Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management (voorzitter)
 • Ben Weyts, Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

De vergaderingen worden bijgewoond namens de Republiek Suriname door Henry Ori, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, of door Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland.

Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Het Comité van Ministers is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Besluiten van het Comité van Ministers - 2021 t/m heden

Besluitenlijsten - 2021 t/m heden Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Ministers - 2011 t/m 2020

Besluitenlijsten - 2011 t/m 2020 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Ministers - 2001 t/m 2010

Besluitenlijsten - 2001 t/m 2010 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Ministers - 1991 t/m 2000

Besluitenlijsten - 1991 t/m 2000 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Minsters - 1982 t/m 1990

Besluitenlijsten - 1982 t/m 1990 Path 4 Created with Sketch.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. In de Raad hebben zitting:

 • Jordi Casteleyn
 • Bregje Hofstede
 • Matthias Hüning
 • Franciska de Jong
 • Forugh Karimi
 • Yasmien Naciri
 • Harold Polis
 • Gijsbert Rutten
 • Sharon Unsworth
 • Thony Visser
 • Lieve De Wachter
 • Rik Vosters (voorzitter)

  Folkert de Vriend (secretaris)

Vergaderingen

De Raad vergadert vier keer per jaar. De adviezen van de Raad kunt u op deze website raadplegen. Op dit moment is Rik Vosters voorzitter van de Raad.

Contact

De Raad is te bereiken via secretaris Folkert de Vriend op het adres van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en via het e-mailadres: raad@taalunie.org.

Raadscommissie Suriname

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie wordt, wat Suriname betreft, geadviseerd door de raadscommissie Suriname. In deze raad hebben zitting:

 • Helen Chang
 • Usha Balesar

 • Euritha Tjan-A-Way

De raadscommissie Suriname is bereikbaar via de beleidssecretaris Suriname: Gabriëlle Kenswiel

Interparlementaire Commissie

De Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie controleert het beleid. Deze commissie bestaat uit elf Nederlandse en elf Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ze worden aangewezen door de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en het Vlaams Parlement.

Roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Als de voorzitter van het Comité van Ministers een Vlaming is, dan is de voorzitter van de Interparlementaire Commissie een Nederlander en omgekeerd. De Interparlementaire Commissie kiest zelf zijn voorzitter. Op dit ogenblik is de voorzitter Wilfried Vandaele (van 1 januari 2022 tot 31 december 2023).

In het kader van de associatie met Suriname fungeert de Commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Nationale Assemblee als tegenhanger van de Interparlementaire Commissie in Suriname.

Verslagen van de vergaderingen van de Interparlementaire Commissie

De verslagen van de Interparlementaire Commissie zijn te raadplegen via de website van het Vlaams Parlement.

Leden van de Interparlementaire Commissie (stand op april 2024)

Pauline Geerdink, Eerste Kamer (VVD) (voorzitter)

Theo Bovens, Eerste Kamer (CDA)

Cathy Coudyser, Vlaams Parlement (N-VA)

Stephanie D'Hose, Vlaams Parlement (Open Vld)

Celia Groothedde, Vlaams Parlement (Groen)

Rik Janssen, Eerste Kamer (SP)

Chris Janssens, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Alexander Kops, Tweede Kamer (PVV)

Sofie Mertens, Vlaams Parlement (CD&V)

Peter Nicolaï, Eerste Kamer (PvdA)

Daan Roovers, Eerste Kamer (GroenLinks-PvdA)

Katia Segers, Vlaams Parlement (sp·a)

Annabel Tavernier, Vlaams Parlement (N-VA)

Judith Tielen, Tweede Kamer (VVD)

Orry Van de Wauwer, Vlaams Parlement (CD&V)

Sam Van Rooy, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Manuela Van Werde, Vlaams Parlement (N-VA)

Wilfried Vandaele, Vlaams Parlement (N-VA)

Elmar Vlottes, Tweede Kamer (PVV)

Merlien Welzijn, Tweede Kamer (NSC)

Raoul White, Tweede Kamer (GroenLinks-PvdA)

Claudia van Zanten, Tweede Kamer (BBB)