Organen

Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is als volgt samengesteld:

 • Ingrid van Engelshoven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (voorzitter)
 • Arie Slob, Nederlands minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Jan Jambon, Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
 • Ben Weyts, Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

De vergaderingen worden bijgewoond namens de Republiek Suriname door Marie Levens, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, of door Rajendre Khargi, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland.

Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar. Het Comité van Ministers is te bereiken via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Besluiten van het Comité van Ministers - 2011 t/m 2020

Besluitenlijsten - 2011 t/m 2020 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Ministers - 2001 t/m 2010

Besluitenlijsten - 2001 t/m 2010 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Ministers - 1991 t/m 2000

Besluitenlijsten - 1991 t/m 2000 Path 4 Created with Sketch.

Besluiten van het Comité van Minsters - 1982 t/m 1990

Besluitenlijsten - 1982 t/m 1990 Path 4 Created with Sketch.

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. In de Raad hebben zitting:

 • Khalid Boutachekourt
 • Marc Cosyns
 • Lieve De Wachter
 • Hilde Hacquebord
 • Matthias Hüning
 • Inger Leemans
 • Lenny van Oeveren
 • Harold Polis
 • Annette Roeters (voorzitter)
 • Massimiliano Spotti
 • Bart Vandesompele (vicevoorzitter)
 • Rik Vosters

  Steven Vanhooren (secretaris)

Vergaderingen

De Raad vergadert vier keer per jaar. De adviezen kunt u op deze website raadplegen. De Raad kiest zijn eigen voorzitter. Op dit moment is dat Annette Roeters. De vicevoorzitter is Bart Vandesompele.

Contact

De Raad is te bereiken via secretaris Steven Vanhooren op het adres van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en via het e-mailadres: raad@taalunie.org.

Surinaamse Taaladviesraad

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie wordt, wat Suriname betreft, geadviseerd door SUTRA, de Surinaamse Taaladviesraad (officiële benaming volgens het associatieverdrag: Raadscommissie Suriname). In deze raad hebben zitting:

 • Lila Gobardhan – Rambocus (voorzitter)
 • Alida Neslo
 • Iwan Brave

De Surinaamse Taaladviesraad is bereikbaar via de beleidssecretaris Suriname: Gabriëlle Kenswiel

Interparlementaire Commissie

De Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie controleert het beleid. Deze commissie bestaat uit elf Nederlandse en elf Vlaamse volksvertegenwoordigers. Ze worden aangewezen door de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en het Vlaams Parlement.

Roulerend voorzitterschap

Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Als de voorzitter van het Comité van Ministers een Vlaming is, dan is de voorzitter van de Interparlementaire Commissie een Nederlander en omgekeerd. De Interparlementaire Commissie kiest zelf zijn voorzitter. Op dit ogenblik is de voorzitter Martin Bosma (van 1 januari 2020 tot 31 december 2021).

In het kader van de associatie met Suriname fungeert de Commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Nationale Assemblee als tegenhanger van de Interparlementaire Commissie in Suriname.

Verslagen van de vergaderingen van de Interparlementaire Commissie

De verslagen van de Interparlementaire Commissie zijn te raadplegen via de website van het Vlaams Parlement.

Leden van de Interparlementaire Commissie (stand op 18 augustus 2021)

Joop Atsma, Eerste Kamer (CDA)

Martin Bosma, Tweede Kamer (PVV)

Jo Brouns, Vlaams Parlement (CD&V)

Cathy Coudyser, Vlaams Parlement (N-VA)

Stephanie D'Hose, Vlaams Parlement (Open Vld)

Pauline Geerdink, Eerste Kamer (VVD)

Arda Gerkens, Eerste Kamer (SP)

Habtamu de Hoop, Tweede Kamer (PvdA)

Chris Janssens, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Paul van Meenen, Tweede Kamer (D66)

Katia Segers, Vlaams Parlement (sp·a)

Annabel Tavernier, Vlaams Parlement (N-VA)

Judith Tielen, Tweede Kamer (VVD)

Orry Van de Wauwer, Vlaams Parlement (CD&V)

Sam Van Rooy, Vlaams Parlement (Vlaams Belang)

Manuela Van Werde, Vlaams Parlement (N-VA)

Wilfried Vandaele, Vlaams Parlement (N-VA)

Hatte van der Woude, Tweede Kamer (VVD)

Jorien Wuite, Tweede Kamer (D66)

Celia Groothedde, Vlaams Parlement (Groen)

Vacature, Eerste of Tweede Kamer (CDA)

Vacature, Eerste of Tweede Kamer (GroenLinks)