Suppletie voor docenten uit het taalgebied

Lokale stafleden vormen de ruggengraat voor de buitenlandse neerlandistiek. Het kan nuttig zijn dat docenten uit het taalgebied in aanvulling op de reeds aanwezige expertise een afdeling Nederlands in het buitenland tijdelijk versterken.

De Taalunie vult lokale salarissen aan van docenten uit het taalgebied die doceren aan afdelingen Nederlands van universiteiten in landen binnen Europa en in China waar het inkomen substantieel lager ligt dan in Nederland en Vlaanderen. Doel van de regeling is om voor een docent uit het taalgebied de financiële drempels zoveel mogelijk weg te nemen.

Deze regeling is van toepassing op landen in Centraal-Europa en op China waar het minimumloon 30% of minder bedraagt van het wettelijk minimumloon in Nederland en België. Een afdeling Nederlands uit deze landen kan voor een bepaalde periode maximaal één goed gekwalificeerde docent uit het taalgebied aantrekken met een suppletie van de Taalunie.

Kijkt u voor meer informarie en voor het aanvragen van een suppletie op ons platform mijnNederlands.