Didactische modules voor NVT-docenten NVT@Ned

  • Thema: verdiepingscursus NVT-didactiek
  • Periode: eind augustus 2021 – eind oktober 2021
  • Plaats: online
  • Doelgroep: alle docenten Nederlands buiten het Nederlandstalige gebied, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype

Inhoud en doelstellingen

In opdracht van de Taalunie ontwikkelt het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven een uniek online professionaliseringstraject, dat bestaat uit individuele online modules en gezamenlijke online intervisiemomenten. Dankzij NVT@Ned doet u kennis op en oefent u vaardigheden die relevant zijn voor uw specifieke lespraktijk. De online modules volgt u waar en wanneer u wilt. De online intervisiemomenten met collega’s uit andere regio’s maken inherent deel uit van de cursus.

Deze cursus wordt jaarlijks uitgebreid. In het najaar van 2021 zullen de volgende modules beschikbaar zijn: Basismodules (3 onderdelen), module Differentiëren en module Breed Evalueren. U kunt inschrijven voor elke module afzonderlijk. Wilt u inschrijven voor de module Differentiëren of Breed Evalueren? Dan moet u eerst de drie basismodules doornemen of al doorgenomen hebben in 2020.

Basismodules

  1. Leer je taalleerders kennen. Over de verschillende profielen van de NVT-leerders.
  2. Speel in op de behoeften van de taalleerders. Over doelen, domeinen en rollen.
  3. Hoe werk je aan taalvaardigheid? Over krachtig taalonderwijs.

Module Differentiëren

Hoe kan een docent inspelen op de verschillen tussen de leerders? Hoe geeft de docent elke leerder de ondersteuning die hij nodig heeft?

Module Breed Evalueren

Hoe krijgt een docent een brede kijk op de leerder en zijn prestaties? Wanneer kan een docent NVT welke vorm van evaluatie inzetten?

Kosten

Deze cursus wordt gefinancierd door de Taalunie en het Centrum voor Taal en Onderwijs aan de KU Leuven. Voor de deelnemer is de cursus gratis.

Inschrijving

De inschrijvingen voor 2021 zijn gesloten.

Contact en algemene vragen

Voor algemene vragen over het nascholingsaanbod van de Taalunie kunt u terecht bij Jo Sterckx: jsterckx@taalunie.org