Involved

De “Sunny & Tim”-verhalen willen kinderen en laaggeletterden op een visuele, begrijpelijke en toegankelijke manier uitleggen hoe dingen werken. De verhalen duidelijke beelden en heldere taal om complexe informatie begrijpelijk te maken voor alle leeftijden en kennisniveaus.

Momenteel zijn er drie verhalen over de werking van Nucleair geneeskundige diagnostiek en behandelingen. Deze verhalen zijn beschikbaar als openbare animaties op Youtube en als prentenboek (PDF) via de website van Involved. Daarnaast is er ook materiaal gecreëerd over Radiologische beeldvorming; Röntgenfoto’s, CT-scans, echografie en MRI.

Patiënten die de “Sunny & Tim”-verhalen gebruiken geven aan zichzelf beter voorbereid te voelen alvorens ze het onderzoek moeten ondergaan. Daarbij is met name grote winst te ervaren bij kinderen, die nu niet meer hoeven te vertrouwen op het vermogen van hun ouders om geschreven informatie te kunnen vertalen op hun niveau. 

‘Involved’ is een initiatief van Ronald van Rheenen en Floris de Jonge.