Stichting KIJKsluiter

Er is een grote behoefte aan laagdrempelige en begrijpelijke voorlichting in de zorg. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders is laaggeletterd en 3 op de 10 Nederlanders hebben onvoldoende cognitieve vaardigheden om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen. Mensen met ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’ hebben meer gezondheidsproblemen en ervaren meer ziektelast ten gevolge van het niet goed opvolgen van adviezen over behandeling en het gebruik van geneesmiddelen. Zij leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goede gezondheid. 

Stichting KIJKsluiter biedt praktische oplossingen voor begrijpelijke voorlichting in de zorg, door gebruik te maken van animatievideo’s, iconen, en laagdrempelige software voor de distributie en consumptie van de informatie.

KIJKsluiter

KIJKsluiter is beschikbaar als webapplicatie en mobiele app en bevat ruim 10.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Ook zijn er video’s waarin stapsgewijs instructies worden gegeven voor het juiste gebruik van een geneesmiddel. De video’s zijn gepersonaliseerd naar geslacht, leeftijd, toedieningsvorm en de reden waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven. KIJKsluiter is beschikbaar in verschillende talen, namelijk Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. KIJKsluiter wordt door de zorgverlener aangeboden met behulp van ‘selectie en distributie software', zodat de gebruiker laagdrempelig toegang krijgt tot de juiste video’s.

 

KIJKgesprek en KIJKbericht

Naast KIJKsluiter maakt Stichting KIJKsluiter ook KIJKgesprek. KIJKgesprek is een app voor een tablet waarmee alle onderwerpen van het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel, door middel van (bewegende) iconen worden gevisualiseerd. Er wordt informatie over de dosering, de wijze van gebruik, waarschuwingen, adviezen en veel voorkomende bijwerkingen gegeven. KIJKgesprek is ontworpen om aan de balie of in de praktijk met de patiënt te bespreken, maar kan ook worden ingezet bij beeldbellen. Aan het einde van het gesprek kan een samenvatting van het gesprek, samen met de KIJKsluiter van het betreffende geneesmiddel worden aangeboden. Als de patiënt gebruik maakt van de KIJKsluiter mobiele app wordt tevens KIJKbericht gestart. KIJKbericht biedt voor ieder geneesmiddel, een geautomatiseerde serie van korte berichten met video’s en iconen waarin de informatie van KIJKgesprek wordt herhaald en aangevuld met extra informatie. De berichten starten op de dag dat een nieuw geneesmiddel wordt toegevoegd in de app. Via KIJKbericht kan de patiënt aangeven hoe het met hem gaat, of het lukt om de medicijnen volgens voorschrift te gebruiken en of hij last heeft van bijwerkingen. Deze informatie kan in een verslag met de apotheek worden gedeeld en besproken bij de tweede uitgifte van het medicijn.

 

KIJKopdiabetes

KIJKopDiabetes is een online platform met meer dan 250 animatievideo’s over diabetes. Het platform heeft als doel om laagdrempelige informatie te verschaffen aan mensen met diabetes, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zorg op afstand. KIJKopDiabetes bevat niet alleen KIJKsluiters voor alle relevante diabetesmedicatie, maar ook animatievideo’s over de aandoening, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Tevens zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen.