Begrijpelijke brieven BRMO

Een BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme) is een hardnekkige bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica. Hij kan veel ongemak opleveren voor de drager en betekent een risico voor anderen. Het is dan ook belangrijk dat dragers regelmatig worden getest. ‘Ziekenhuis Rivierenland’ in Tiel informeert patiënten met een BRMO door middel van brieven over de aanwezigheid en behandeling van de BRMO. Bij de brieven zit een set met testmateriaal en een instructie. De patiënt ontvangt deze post thuis en neemt zelf onderzoeksmateriaal af. Dit materiaal wordt in het laboratorium onderzocht.

De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie van ‘Ziekenhuis Rivierenland’ werkt aan BRMO-brieven in begrijpelijke taal. Het ziekenhuis betrekt mensen met lagere taalvaardigheden bij het herschrijven van de brieven. Vooral moeilijke, medische begrippen krijgen daarbij veel aandacht. Om die termen te verduidelijken, ontwikkelde ‘Ziekenhuis Rivierenland’ ook een ‘top-10 moeilijke woorden Infectiepreventie’.


Hoe duidelijker de informatie, hoe groter de kans dat de test goed wordt uitgevoerd, de patiënt zich aan instructies houdt, eerder van de BRMO af is en minder ziektelast ervaart.


Hoe duidelijker de informatie, hoe groter de kans dat de test goed wordt uitgevoerd, de patiënt zich aan instructies houdt, eerder van de BRMO af is en minder ziektelast ervaart. Duidelijke informatie draagt bovendien bij aan de volksgezondheid, omdat mensen die goed de voorschriften opvolgen, minder risico op besmetting opleveren bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis.