Corona in duidelijke taal

Informatie over corona belangt ons allen aan. Jong en oud worden gevat door steeds wijzigende informatie en maatregelen. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat iedereen weet hoe je symptomen van COVID-19 herkent en hoe je hygiëne vooropstelt. Heel vaak wordt informatie van de overheid in ingewikkelde taal weergegeven. Maar ook wie geen Nederlands spreekt, niet kan lezen of moeilijk kan lezen (om welke reden ook) heeft nood aan correcte informatie over COVID-19.

‘Wablieft’ bundelt informatie over corona in duidelijke taal. Organisaties of personen die deze informatie zoeken, vinden ze verzameld op één website. Alle informatie op de website mag vrij gebruikt worden. ‘Wablieft’ werkt voor het maken en verzamelen van deze informatie onder meer samen met het ‘Nationaal Crisiscentrum’, de ‘Centra voor Basiseducatie’ en het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’.


We werken onder andere met leerlingen buitengewoon secundair onderwijs. We vinden het campagnemateriaal zeer duidelijk en bruikbaar voor onze doelgroep. Knap werk! Dank je wel.

Els Van Gucht, leerkracht De Vest Vilvoorde

De webpagina bevat informatie over maatregelen, quarantaine en reizen, maar ook over hoe je een mondmasker draagt en hoe je gezond blijft in tijden van corona. En dit alles op verschillende taalniveaus. Zo is er allerlei materiaal in beeldtaal voor mensen voor wie lezen of taal heel moeilijk is. Daarnaast zijn er teksten en filmpjes in eenvoudig Nederlands. Voor wie helemaal geen Nederlands spreekt maar wel kan lezen, zijn er vertalingen voorzien.

Wat zijn de regels vanaf 8 maart?