MATCHeN

MATCHeN ondersteunt hulpverleners in hun communicatie met anderstaligen. Het is een samenwerking tussen UGent, VUB en HOGENT, met financiële steun van VLAIO.

Het project zet in op drie pijlers:

  1. Pijler 1. Kennisplatform: meertalige informatie over diverse gezondheidsthema’s, o.a. COVID 19. Zorgorganisaties kunnen informatie snel terugvinden en naar eigen noden inzetten. Het kennisplatform werkt opensource: hulpverleners kunnen zelf meertalige informatie opladen, met elkaar uitwisselen en gebruiken.
  2. Pijler 2. App: interactieve ondersteuning bij een gesprek met anderstalige ouders van jonge kinderen over o.a. de thema’s medicatie-inname en zindelijkheid. Informatie in zes talen: Nederlands, Frans, Engels, Turks, Arabisch en Farsi. Met auditieve en visuele ondersteuning.
  3. Pijler 3. E-learning module op basis van de gepatenteerde “Onder 4 ogen methodiek” waarin hulpverleners leren om cultuursensitief te communiceren met anderstaligen over seksuele gezondheid in gesprekken over anticonceptie, HIV, grensoverschrijdend gedrag en gezinsplanning. 

Het MATCHeN kennisplatform is een verzameling van informatie voor en door zorgverleners. MATCH-eN biedt informatie in eenvoudig Nederlands én in meerdere talen aan, een troef voor de zorgsector!

Deelnemer uit de testfase

Contact: info@matchen.org

Partners:

24 Vlaamse koepelorganisaties en socialprofitorganisaties uit de zorgsector werden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kennisplatform: Agentschap Integratie en Inburgering; Algemene Unie van Verpleegkundigen​; Atlas Antwerpen​; AZ Sint-Lucas, kinderafdeling; Brussel Onthaal​; Diabetes Liga​; Domus Medica​; Huis van het GO!​; i-mens vzw​; IN-Gent​; Kom op Tegen Kanker​; Iris Ziekenhuizen​; Kind & Gezin​; Televic Education​; Sensoa vzw; Ugent Vakgroep Huisartsgeneeskunde​; VAN, Vlaams Apothekersnetwerk​; Stad Gent​; UZA, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Moeder- en Kindcentrum; UZ Gent, Kinderziekenhuis​; VDKO, Kommagroep​; Vivo vzw, Vlaams Instituut voor Vorming & Opleiding voor de social-profitsector​; Wijkgezondheidscentra Gent​; Wijkgezondheidscentrum Menen​.