Goed uitgelegd! – Praatkaarten om samen beslissen te bevorderen

Wanneer je kanker hebt, neem je in korte tijd moeilijke beslissingen die directe gevolgen hebben voor je leven op korte en/of lange termijn.  Met de inzet van praatkaarten willen kankerpatiëntenorganisaties, NFK en Pharos bereiken dat patiënten begrijpen wat hun diagnose is, wat een behandeling inhoudt en wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn. Zodat zij begrijpen wat er met hen aan de hand is en samen met hun arts een behandelkeuze kunnen maken die passend is voor hen. De praatkaarten ondersteunen  tijdens de gesprekken tussen zorgverlener en patiënt over diagnose en behandelkeuzes.

Op de praatkaarten staat in eenvoudige woorden en korte zinnen uitleg over de diagnose, de behandeling of de gevolgen van een behandeling. Daarnaast staan er tekeningen op de kaart die aansluiten bij de tekst. De eerste tekening laat zien waar het betreffende orgaan zit in het lichaam. De overige tekeningen zoomen steeds verder in op het orgaan of de behandeling. Op iedere praatkaart staat één onderwerp, daarmee is de boodschap op de kaart is teruggebracht tot de essentie.. Door de kaart tijdens het consult te gebruiken, begrijpt de patiënt wat zijn ziekte of behandeling inhoudt en welke gevolgen kanker of de behandeling van kanker kan hebben. Daarnaast kunnen op de kaart ook aantekeningen gemaakt worden.  De patiënt mag de kaart mee naar huis nemen, zo kan hij of zij ook aan zijn of haar naasten uitleggen wat er aan de hand is.


Het is voor iedere patiënt prettig om in gewone taal uitleg te krijgen over zijn of haar ziekte.

Olga, verpleegkundig specialist UCS (urologie continentie stoma)