Voorlichtingsmateriaal Beoordelingsinstrument (VBI)

Hoe zorg je ervoor dat alle voorlichtingsmaterialen in de zorg direct voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar zijn? Het Voorlichtingsmateriaal BeoordelingsInstrument (VBI) is het eerste instrument in Nederland dat inzicht geeft in de begrijpelijkheid en toepasbaarheid van voorlichtingsmaterialen. 

Er zijn veel initiatieven om begrijpelijker te communiceren. Denk aan de inzet van iconen, eenvoudiger taalgebruik of een video in de plaats van een folder. Dankzij het VBI kan je als maker beoordelen of jouw communicatiemateriaal inderdaad toegankelijk is.  


Het mooie van het VBI is dat het geen instrument is om een bepaalde score te moeten halen. Maar juist doordat je de scores met elkaar gaat vergelijken ga je samen over het materiaal in gesprek. Zo kom je uiteindelijk tot een mooi resultaat. En dat geeft weer inzicht voor het materiaal dat je daarna gaat ontwikkelen.

Corine Lutz, Voorlichter bij de Hartstichting

Het VBI is een Nederlandse versie van de Patient Education Materials Assessment Tool (PEMAT). De van oorsprong Amerikaanse en gevalideerde meetlat is door ‘Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen’ hertaald.

Je vindt in het VBI dan ook voorbeelden die van toepassing zijn op het Nederlandse taalgebied. Dankzij deze meetlat kunnen makers beoordelen in welke mate het voorlichtingsmateriaal toegankelijk is en eventueel verbeterpunten vinden. Deze meetlat kan je kosteloos online gebruiken. Ook is er een gratis handleiding met uitleg over hoe je het VBI gebruikt.