Dokter, wat bedoelt u?

Dokter, wat bedoelt u? is een permanente bewustwordingscampagne gericht op artsen, patiënten en de politiek in Nederland en België om de noodzaak van 'duidelijke taal' doorlopend en op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Er gebeurt al een heleboel op het gebied van taal en zorg, maar de vraag is: Hoe bundel je kennis en kracht – en hoe verander je bewustzijn en gedrag? Dokter, wat bedoelt u? wil aan de zorgsector, de samenleving en de politiek  duidelijk maken hoe cruciaal duidelijke taal in de gezondheidszorg is.


Duidelijke taal is maatwerk, in de zorg meer dan waar ook. Waarom? Omdat zorgvragen vaak heel persoonlijk en soms ook zeer complex van aard zijn.

Huisarts, pleitbezorger van de campagne

25 specialisten, 25 huisartsen en 25 andere zorgverleners werken samen aan een doelgroep-campagne en een centraal platform om alle zorg/taal-initiatieven in de kijker te zetten bij een breed publiek, de sector en de politiek.