Stoppen met roken – Materiaal voor laaggeletterden

Het Ikazia Ziekenhuis ontwikkelde materiaal om rokers op een laagdrempelige manier te helpen stoppen. Het materiaal is beschikbaar in drie verschillende vormen: een folder, een filmpje en een app, en helpt rokers om te stoppen én gestopt te blijven.


Had ik maar eerder hulp van jullie gekregen, ik had echt nooit gedacht dat ik het zou kunnen en nu ben ik gewoon gestopt.

Gebruiker van ‘Stoppen met roken’

Het materiaal dient als hulpmiddel bij bestaande begeleiding door zorgverleners. Het ontstond uit de praktijk in Rotterdam Zuid, waar het aantal laaggeletterden fors boven het landelijk gemiddelde ligt. In een volgende stap wil Ikazia het materiaal uitgebreider gaan testen en het landelijk beschikbaar maken. Elke laaggeletterde roker verdient ondersteuning op maat.