Thesaurus Zorg en Welzijn

De Thesaurus Zorg en Welzijn (TZW) is een terminologiebestand van ruim 50.000 termen uit de zorgsector en het sociale domein. De TWZ bevat definities van al die termen en legt relaties naar andere begrippen, zoals bredere en specifiekere termen en 'zie ook-verwijzingen'. Zowel de taal van de patiënt als de vaktaal van de zorgverlener komen aan bod en worden aan elkaar gelinkt via synoniemen.

De TZW bestaat al ruim 25 jaar en is sinds zeven jaar een product van Stichting Stimulansz. Stimulansz voert continu onderhoud uit; er zijn jaarlijks zes updates. Stimulansz zet de TWZ intern in, onder andere binnen haar kennisbank Inzicht Sociaal Domein. Daarnaast gebruiken veel organisaties de volledige TZW of een gewenste deelselectie daaruit. Toepassingen zijn specifiek voor patiënten, specifiek voor professionals of voor beide doelgroepen.

De TZW ziet het belang van begrijpelijke definities voor iedereen en wil daarom ook B1-definities in de thesaurus gaan opnemen. Dat zal in eerste instantie vanuit geïnteresseerde klanten gebeuren. De TZW wordt dan een verzamelplaats voor B1-definities op allerlei terreinen die mogelijk al opgezet zijn of in samenwerking met verschillende partijen opgesteld worden. De TZW kan zorgen voor beheer, onderhoud en verspreiding.

Meer informatie

Thesaurus Zorg en Welzijn