Gezondheid en Wetenschap – Betrouwbare medische info op mensenmaat

Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. Naast zeer nuttige informatie verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Mensen weten vaak niet wat ze nog moeten geloven.

Daarom ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap. De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek of Evidence-Based Medicine (EBM). 

De website heeft twee belangrijke opdrachten:

1. Gezondheidsnieuws in de media factchecken

Elke dag houdt Gezondheid en Wetenschap het gezondheidsnieuws in de media tegen het licht. De website voorziet de meest opvallende krantenkoppen van commentaar en nuanceert waar nodig. In tijden van corona en vaccinatie is de nood aan correcte informatie alleen maar toegenomen. Daarom factcheckt Gezondheid en Wetenschap momenteel zoveel mogelijk ‘fake news’ omtrent corona en vaccinatie. Voor de factcheck-artikels over vaccinatie ontving Gezondheid en Wetenschap het Vaccine Safety Net-label van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat label wordt wereldwijd toegekend aan websites die vaccinatietwijfel willen bestrijden met betrouwbare informatie.

2. Richtlijnen voor zorgverleners herschrijven in toegankelijke taal

Op Gezondheid en Wetenschap worden 950 artsenrichtlijnen over allerlei aandoeningen en gezondheidsklachten ontsloten voor burgers en patiënten. In 2020 startte de redactie een grootschalige vormelijke herwerking om de toegankelijkheid van de patiëntenrichtlijnen te verhogen voor een zo breed mogelijk publiek. Zowel artsen als taalkundigen werken mee aan dit project, en updaten de patiëntenrichtlijnen voortdurend. Het is een langetermijnproject met aandacht voor eenvoudige taal, overzichtelijke structuur en lay-out, verduidelijkende afbeeldingen, interessante links en een verklarende woordenlijst (in opbouw). De herwerking verloopt volgens een gedetailleerd werkproces dat rekening houdt met medisch-inhoudelijke updates, feedback van lezers en van het patiëntenpanel. Dat panel beoordeelt de patiëntenrichtlijnen op leesbaarheid en verstaanbaarheid.

Gezondheid en Wetenschap biedt ook eerstehulptips aan, een maandelijkse podcast en een wekelijkse nieuwsbrief.

De website ging online in december 2013 en heeft gemiddeld 60.000 bezoekers per dag. Die gebruikers kunnen erop rekenen dat de informatie die ze op Gezondheid en Wetenschap lezen verstaanbaar en betrouwbaar is. Gezondheid en Wetenschap is voorzien van het ‘HON’-label: dat staat voor Health On the Net, een internationaal initiatief dat websites controleert op begrijpelijkheid en betrouwbaarheid. De organisatie HON licht de website elk jaar opnieuw door.

Je vindt de website op www.gezondheidenwetenschap.be.

Feedback van gebruikers van Gezondheid en Wetenschap

‘Ik ben grote fan van deze website vanwege de excellente wetenschappelijke benadering. Heden meer dan nodig om op te tornen tegen zich snel verspreidend ongefundeerd nieuws. Het geeft mensen enige ruggengraat om fake news af te wijzen of te bekritiseren.’


‘Ik ben leraar wetenschappen en vind het erg belangrijk dat mijn leerlingen leren wat goed wetenschappelijk onderzoek is. Gezondheid en Wetenschap is voor mij hierbij een grote hulp.’


‘Evidence-based gezondheidswetenschap in heldere en bevattelijke taal’


‘Geeft wetenschappelijk onderbouwd weerwerk aan de fake berichten over corona’


‘Recente wetenschappelijke informatie in mensentaal’


‘Mensen hebben het recht hebben op correcte, verstaanbare informatie op maat waarop ze hun keuze kunnen baseren’