Online gastenboek 40 jaar Taalunie

De partners van de Taalunie hebben de voorbije 40 jaar een doorslaggevende rol gespeeld in de opdracht van de Taalunie om het Nederlands sterk te houden. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar. In dit online gastenboek laten we hen aan het woord over hoe zij de samenwerking met de Taalunie beleven.

17 december 2020

Graag wil ik de Taalunie feliciteren met de veertigste verjaardag. Ik heb het steeds erg prettig gevonden om in verschillende verbanden samen te werken met collega’s van de Taalunie. Die heb ik leren kennen als deskundig, standvastig en integer. Ik hoop dat zij voor het mooie werk dat ze verrichten ook in de toekomst de waardering ondervinden die ze verdienen.

Carel Jansen, Rijksuniversiteit Groningen

14 december 2020

Van harte gefeliciteerd met deze mooie en belangrijke mijlpaal! Laten we ons samen blijven inzetten voor de Nederlandse taal. En zeker ook voor de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Voor hen is het extra belangrijk dat onze taal duidelijk, toegankelijk en begrijpelijk blijft!

Stichting Lezen en Schrijven

10 december 2020

Literatuur en taal: als frieten en mayonaise

Van bij haar ontstaan, nog onder haar letterennaam, werkt Literatuur Vlaanderen nauw en graag samen met de Taalunie.

Of het nu gaat om het ondersteunen van vertalers in of uit het Nederlands, het stimuleren van de wederzijdse interesse in onze buren en hun boeken, het uitreiken van literaire prijzen, het besmetten van studenten Nederlands in de hele wereld met onze liefde voor taal en literatuur… Wij vonden elkaar altijd, en zullen dat met veel enthousiasme blijven doen.

Literatuur Vlaanderen klinkt alvast op nog eens 40 jaar erbij. Schol, santé, proost!

Literatuur Vlaanderen

 

7 december 2020

Proficiat en bedankt! Proficiat om 40 jaar bakens te verzetten en bedankt om ook het veld te mobiliseren. Proficiat om 40 jaar het Nederlands steeds hoger in het vaandel te voeren en bedankt om ons daarbij te motiveren. Proficiat om 40 jaar om ideeën uit te wisselen en bedankt om naar de onze te luisteren.

Het Nederlands/Vlaams Platform had nooit zo ver gestaan zonder de praktische en inhoudelijke steun van de Taalunie. En het is vooral de inhoudelijke uitwisseling die ons het meest vooruit helpt. In de uitwisseling van ideeën, groeit het nieuwe.

Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

 

 

2 december 2020

Samenwerken met de Taalunie is bijzonder verrijkend. De experten met wie Odisee samenwerkt (Carlijn en Heleen), zijn inspirerende collega's geworden die enthousiasme, passie en bevlogenheid combineren met een sterke inhoudelijke bagage.

De Taalunie levert een fantastische bijdrage aan het beleid omwille van de publicaties, de verspreiding van inhoudelijke expertise, de samenwerkingsverbanden die opgezet worden, ... Door samenwerking te initiëren met betrekking tot taal, heeft de Taalunie een erg betekenisvolle én verbindende rol.

Van harte proficiat voor al jullie verwezenlijkingen!

Odisee hogeschool

2 december 2020

Proficiat met de veertigste verjaardag van de Taalunie! We zijn blij dat we al vele jaren structureel met jullie hebben kunnen werken aan ‘de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal’. Voor de taaladvisering zijn de websites Taaladvies.net en Woordenlijst.org daar de mooiste bewijzen van. Dat zijn veelbezochte websites die een prominente plaats verworven hebben in het taallandschap. Zowel voor de gewone taalgebruiker die snel het antwoord op zijn taalvraag zoekt als voor de professionele taalgebruiker die zich wil verdiepen in moeilijke of lastige kwesties. We hebben samen ook werk gemaakt van de doelstelling van het Taalunieverdrag om ‘te streven naar een verantwoord gebruik van de Nederlandse taal, in het bijzonder in het onderwijs en in het ambtelijk verkeer’. Voor de communicatie van de overheden heeft dat geleid tot de campagnes Heerlijk Helder in Vlaanderen en Direct Duidelijk in Nederland.

Dank voor de weg die we samen afgelegd hebben. We willen graag met jullie verder aan de weg timmeren (aan de weg timmeren is standaardtaal in België voor ‘iets proberen te verbeteren, zich ergens voor inspannen’)!

An Bosmans, Dirk Caluwé, Stefaan Croon, Iris De Bock, Karen Deschamps, Katleen Maesen, Veronique Verreycken

Team Taaladvies van de Vlaamse overheid

30 november 2020

Van harte gefeliciteerd met het 40-jarig jubileum van het Taalunieverdrag. Dankzij jullie inzet in de afgelopen 40 jaar is het positie van en de aandacht voor de Nederlandse taal versterkt. De vele adviezen en rapporten die uit jullie werk zijn voortgekomen zijn erg waardevol. Een voorbeeld is het rapport Aan het werk!, waarin wordt beschreven wat er gedaan kan worden om jongeren beter te laten lezen. Dit rapport is ook nu ontzettend relevant en biedt mooie handvatten voor onze gezamenlijke inspanningen om de achteruitgang in leesvaardigheid een halt toe te roepen. Wij kijken ook met veel plezier terug op de samenwerking binnen de Vlaams-Nederlandse Taalraad en zijn trots op het Actieplan ter bevordering van het leesbegrip en de leesmotivatie dat hieruit voortkwam. We hopen op mooie vervolgprojecten voor de toekomst, waarin we samen werken aan de gedeelde missie voor goed taalonderwijs in heel Nederland.

Expertisecentrum Nederlands