Leermiddelengids

Met behulp van de Leermiddelengids Nederlands kunt u op zoek gaan naar leermiddelen voor de les Nederlands of taal in het basis-, voortgezet/secundair en volwassenenonderwijs. De Leermiddelengids biedt zelf geen leermiddelen aan, maar helpt u wel te achterhalen welke leermiddelen er bestaan, en hoe u ze kunt verkrijgen: waar ze gedownload, besteld en ontleend kunnen worden.

De informatie in de Leermiddelengids is afkomstig uit databanken die onderhouden worden door verschillende instellingen. Hiervoor maakt de Leermiddelengids gebruik van de Edurep-voorziening van Kennisnet. Deze voorziening maakt het mogelijk om verschillende databanken tegelijkertijd te bevragen.

Via onderstaande zoekbalk kunt u op zoek gaan naar leermiddelen. U ziet niet alle informatie die via Edurep ter beschikking wordt gesteld. De Leermiddelengids toont enkel leermiddelen die:

  • betrekking hebben op onderwijs Nederlands;
  • didactische instructies bevatten.

Na het invoeren van een zoekterm kunt u de zoekopdracht verder verfijnen door het menu aan linkerkant te gebruiken.