Beleid onderwijs Nederlands wereldwijd

De Taalunie bevordert kwaliteitsvol onderwijs Nederlands overal in de wereld waar Nederlands wordt onderwezen. Dit onderwijs is van belang voor het Nederlands en voor het Nederlandse taalgebied. Het draagt bij aan kwaliteitsvolle internationale samenwerking en versterkt daarmee de internationale impact van onze landen.

Kennis van de taal en cultuur in het buitenland versterkt diplomatieke banden met landen waar de taal geleerd wordt en zorgt voor goede economische, wetenschappelijke en culturele contacten. Ook vergemakkelijkt het arbeidsmobiliteit over en weer.

Zo bevordert onderwijs Nederlands in het buitenland de relaties met onze buurtaalregio’s en andere landen waar de taal geleerd wordt. Het is ook voor de status en uitstraling van de Nederlandse taal van belang dat ze ook buiten de grenzen van het taalgebied wordt geleerd en bestudeerd. De Taalunie zet haar ruime expertise van onderwijs Nederlands als vreemde taal wereldwijd in: in de buurtaalregio’s (I), in de Internationale Neerlandistiek (II) en op de Cariben (III).

I   Onderwijs Nederlands in de buurtaalregio’s
     Lees meer>

II  Internationale neerlandistiek
     Lees meer>

III Onderwijs Nederlands in het Caribisch gebied
     Lees meer>