Belevingsonderzoek: de leerling aan het woord

Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands in de buurtaalregio's
De Taalunie heeft onderzocht wat leerlingen in de buurlanden van Nederland en Vlaanderen vinden van het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Het kind centraal stellen in het leerproces is een brede ontwikkeling in het onderwijs. Toch worden de leerlingen maar zelden naar hun mening gevraagd. De Taalunie heeft zich daarom in dit onderzoek vooral gericht op de mening van deze leerlingen.
Wat vinden jongeren uit de buurtaalregio’s van hun les Nederlands als vreemde taal?
Zes studenten uit de buurtaalregio's vertellen over wat ze fijn, interessant of moeilijk vinden aan hun les Nederlands als vreemde taal.

Voor dit onderzoek vroeg de Taalunie ongeveer 3.000 middelbare scholieren in Noord-Frankrijk, Wallonië en Brussel, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Oost-België wat ze vinden van het onderwijs Nederlands als vreemde taal. De leerlingen gaven met behulp van een vragenlijst hun mening over het onderwijs en beantwoordden vragen over wat ze vinden en weten van de Vlaamse en Nederlandse cultuur en actualiteit, en van de Nederlandse taal. Ook mochten ze vertellen wat er volgens hen nodig is om het onderwijs te verbeteren. Voor het onderzoek, dat gehouden werd tussen mei 2019 en maart 2020, werden eveneens 66 docenten ondervraagd.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek

 1. De meeste leerlingen zien het nut in van het onderwijs Nederlands voor hun kansen op de arbeidsmarkt, vooral de Franssprekende leerlingen zijn daar uiterst positief over.
 2. Een groot deel van de scholieren is tevreden met de keus voor het Nederlands en beleeft plezier aan het vak.
 3. De ondervraagden willen graag meer spreekvaardigheid opdoen in de lessen.
 4. De leerlingen hebben interesse in de actualiteit in Nederlandssprekende landen, maar die wordt niet of nauwelijks behandeld op de meeste scholen.
 5. De Duitssprekende ondervraagden vinden de Nederlandse taal mooi en interessant, de Franssprekende daarentegen vinden de taal moeilijk en niet echt mooi.
 6. Over het algemeen vinden de respondenten dat er tijdens de les een goede variatie is in vaardigheden en thema’s.
 7. De leraren worden als goed beoordeeld; ook wanneer leerlingen fouten maken, gaan ze daar goed mee om.
 8. De Duitssprekende leraren spreken veel Nederlands in hun lessen, in de Franssprekende gebieden is dat duidelijk minder het geval.
 9. De leerlingen kennen weinig tot geen bekende Vlamingen of Nederlanders.
 10. (Meer) uitwisselingen, uitstapjes en partnerschappen met andere scholen zouden de scholieren op prijs stellen.
 11. De Nederlandse en Vlaamse cultuur is nauwelijks bekend onder de scholieren.

Onderzoeksrapport

Doel van dit onderzoek is het krijgen van een antwoord op de vraag hoe de Taalunie met haar partners het onderwijs Nederlands als buurtaal (nog) beter kan ondersteunen in de komende jaren. Een andere doel is de mogelijkheid benutten om de vijf buurtaalregio’s meer te laten samenwerken bij de ondersteuning van het onderwijs Nederlands. In dit verslag vindt u een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten. U treft hier ook een versie aan in het Frans en Duits.

Rapport 'belevingsonderzoek' Path 4 Created with Sketch.

Samenvatting onderzoek en vragenlijsten

Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek, de vragenlijsten en de resultaten.

Tanja Wilden
Interview met leerling
Interview met leerling

Buurtalenspel 'Denk met ons mee!'

Heb jij een idee hoe je het beste kunt oefenen met Nederlands spreken in of buiten de klas? Of weet je een leuke manier om aandacht te besteden aan de Nederlandse of Vlaamse cultuur en actualiteit? Hebben jullie, of de docent, misschien al eens een mooie video gemaakt over een actueel thema uit Vlaanderen of Nederland? Doe dan mee met het Buurtalenspel en laat zien of horen hoe jullie het aanpakken.

Tanja Wilden
Leerlingen in gesprek
Leerlingen in gesprek