Publicaties SLO

Op basis van de beschrijvingen uit het HTNO-project publiceert het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) overkoepelende literatuurstudies per taaldomein. Onderstaand een overzicht van de tot nu toe verschenen publicaties.