Protocol van Overeenstemming

In 2017 werd door door vijf buurtaalregio's en de Taalunie het Protocol van Overeenstemming ondertekend. Dit protocol is de basis voor onze ondersteuning. In het protocol zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gezamenlijke acties, ambities en activiteiten ten behoeve van duurzaam en kwaliteitsvol onderwijs in de buurtaal Nederlands vastgelegd. Het doel is om lesgevers, directies en beleidsmakers nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren.