Grenslandencolloquium

De Taalunie werkt op het gebied van onderwijs samen met de grensregio's in Duitsland, Noord-Frankrijk en de Franstalige gemeenschap in België.

Vijftien jaar na het colloquium ‘Nederlands in de grensgebieden’ organiseerde de Taalunie op
18 en 19 november 2016 in Luik het vervolg met als thema “Nederlands als buurtaal”.
Sinds 2001 zijn er veel initiatieven en activiteiten ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs Nederlands in de buurlanden. Tevens is de vreemdetaaldidactiek geëvolueerd, mede door de ontwikkeling en de toenemende invoering van het ERK (Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen).

Het Nederlands vervult naast zijn rol als standaardtaal/tweede taal in het Nederlandstalige gebied ook de rol van buurtaal in de respectieve buurlanden. Dit geldt ‘mutatis mutandis’ ook voor de buurtalen Duits en Frans. Buurtalen zijn belangrijk en kwaliteitsvol onderwijs hiervan dient gestimuleerd en bevorderd te worden. Het moderne taalonderwijs -ook dat van het Nederlands, Duits en Frans- staat met beide voeten in de 21e eeuw. Dat heeft consequenties voor de inrichting van kwaliteitsvol onderwijs en voor de ondersteuning ervan.

Een van de concrete uitkomsten van het colloquium is het Protocol van Overeenstemming
dat op 20 maart 2017 door de vijf buurtaalregio’s en de Taalunie in  Maastricht ondertekend is.

Meer informatie:
Programma van het colloquium in Luik in 2016.
Een beschrijving van de werkgroepen.
Foto's van het colloquium in Luik.
De ondertekening van het protocol van overeenstemming.
De PowerPoint-presentatie van het colloquium

Klik hier voor de pagina's in het Duits                       Klik hier voor de pagina's in het Frans