Activiteiten studenten en docenten

Vakgroepen Nederlands in het buitenland en docentenplatforms organiseren regelmatig interessante activiteiten voor hun studenten, zoals lezingen, filmbezoek, ontmoetingen met bekende schrijvers, conferenties en sinterklaasvieringen. Zij doen dit regelmatig ook met financiële steun van de Nederlandse Taalunie. Ook zijn er tal van andere organisaties die evenementen organiseren voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal.

Student Days

Op 7 en 8 maart 2013 organiseerde de afdeling Nederlands aan de Universiteit van Nottingham de ALCS Student Days. Bij die gelegenheid kwamen zo'n 100 studenten van verschillende universiteiten in Groot-Brittannië en Ierland bijeen in Nottingham om een onderdompeling in het Nederlands te ondergaan.
De Student Days in Nottingham werden georganiseerd door de ALCS, de Association for Low Countries Studies. Dit is de verenigingvan neerlandici en historici in Groot-Brittannië en Ierland.

Bekijk hier ook het filmpje over de studenten tijdens dit evenement.

Interculturaliteit in het onderwijs

Als u Nederlands doceert aan buitenlandse studenten, is het van groot belang dat u behalve taal ook cultuur onderwijst. Wat dat concreet inhoudt en hoe interculturele competenties vorm kunnen krijgen in de praktijk van het onderwijs, is het onderwerp van de nieuwe module 'interculturaliteit' op de website digidact.org.

Echt waar?!

De website www.taalblad.be brengt wekelijks makkelijk leesbare artikels over de actualiteit. Nu is er ook een Taalblad-leesboek verschenen, inclusief leuke taalpuzzels en woordvertalingen in het Frans en Engels.
Meer informatie.

Theater voor bijzondere doelgroepen

'Theater van A tot Z' is de samensmelting van theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde en Educatief Theater Antwerpen (ETA). Terwijl de eerste compagnie zich sinds 2001 hoofdzakelijk bezighield met theater voor anderstaligen, richtte de tweede zich sinds 1976 vooral op kinderen en jongeren die weinig gelegenheid hadden tot cultuurbeleving. Beide gezelschappen hebben hun jarenlange ervaring en expertise samengebracht om professioneel participatief theater te maken. Meer informatie.

Basisboekenlijst NVT

We hebben een korte basisboekenlijst opgesteld om leerkrachten, docenten, scholen en bibliotheken te inspireren in hun zoektocht naar goed lesmateriaal. Deze lijst is gebaseerd op tips en suggesties van lesgevers NVT.
Klik hier om de lijst te downloaden.

Nederlands leren in Marokko

Het tijdschrift LES besteedde enkele jaren geleden aandacht aan het onderwijs van het Nederlands buiten het taalgebied. Deze keer interviewden ze een Marokkaanse student.
Ga voor meer informatie naar tijdschtift LES.

Nederlandstalige muziek voor anderstaligen

De Vlaming Lennaert Maes brengt nog steeds muziekvoorstellingen voor anderstaligen die Nederlands leren: "Lennaert en de Bonski's". De voorstellingen zijn laagdrempelig. Er zijn cd's verkrijgbaar voor docenten. Meer informatie.

Voor beginnende lezers

Wie het Nederlands niet als moedertaal heeft, vindt bij uitgeverij Eenvoudig Communiceren leuke, spannende en vooral makkelijk te lezen boeken. U vindt info op: www.eenvoudigcommuniceren.nl en www.lezenvooriedereen.be.