Suriname

De Nederlandse taal speelt een belangrijke rol in Suriname. Voor veel Surinamers is het Nederlands de moedertaal of de tweede taal en het is de officiële taal in het onderwijs en bij de overheid. Aansluiting bij de Taalunie lag dus ook voor de hand. In december 2003 werd in Brussel een associatieovereenkomst tussen de Taalunie en de Republiek Suriname ondertekend. Sinds 2004 is Suriname geassocieerd lid van de Taalunie. Meer informatie is te lezen in de toelichting bij de overeenkomst.

Samenwerking in de praktijk

Suriname neemt deel aan reguliere activiteiten van de Taalunie. De officiële Taalunieorganen hebben een pendant in Suriname. De Raadscommissie Suriname zorgt voor adviezen aan het Comité van Ministers. De Onderwijscommissie van de Nationale Assemblee fungeert als Surinaamse pendant van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie.

Medewerker in Suriname

Sinds begin 2005 beschikt het Algemeen Secretariaat van de Taalunie over een medewerker in Paramaribo. De functie wordt momenteel (2021) vervuld door Gabriëlle Kenswiel. Zij is bereikbaar via het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.