HSN-archief

Ter voorbereiding op de HSN Conferentie Onderwijs Nederlands stelt de organisatie elk jaar een conferentiebundel samen waarin alle bijdragen worden beschreven. De Taalunie biedt de conferentiebundels en alle afzonderlijke bijdragen aan in een digitaal archief. 

Conferentie

De Conferentie Onderwijs Nederlands wordt georganiseerd door de Stichting HSN Conferenties Onderwijs Nederlands en vindt afwisselend plaats in Nederland en Vlaanderen. De presentaties en workshops die tijdens de conferentie worden aangeboden, gaan over alle niveaus binnen het onderwijs: basisonderwijs, voortgezet/secundair onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Er is speciale aandacht voor de lerarenopleiding en ook het onderwijs aan anderstaligen wordt belicht. Daarnaast is er een informatiebeurs waarop Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties voorstellen.

34e HSN-conferentie

De volgende conferentie vindt plaats op 20 en 21 november 2020 aan de Universiteit Antwerpen. Inzendingen voor presentaties en workshops kunnen tot uiterlijk 27 maart 2020 worden gestuurd naar de organisatie van de HSN-conferentie. Meer informatie over het inzenden van bijdragen is hier te vinden.  

Kennisdeling

De Taalunie ondersteunt de organisatie van de conferentie om zo bij te dragen aan kennisdeling en een sterk netwerk binnen het werkveld. Zowel de uitwisseling tussen onderzoek en praktijk als tussen Nederland en Vlaanderen zijn volgens de Taalunie een meerwaarde voor het onderwijs Nederlands.