Stages in Vlaanderen

Op de volgende websites kunt u informatie vinden over stagelopen in Vlaanderen.

Erasmusintern.org
Deze website biedt een geïntegreerde internationale marktplaats die het doel heeft om aanbieders van stages en studenten die een stage zoeken bij elkaar te brengen.

Erasmus+ stages voor studenten
Erasmus+ biedt de mogelijkheid van een buitenlandse stage voor bachelor- en masterstudenten die staan ingeschreven aan een instelling voor hoger onderwijs in een programmaland. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.
Voor stages via Erasmus+ is ook financiële ondersteuning mogelijk.

Abroad Internships
Wereldwijde stages - bemiddeling. Ook actief in België.

Stepstone
Vacaturesite voor studentenjobs.

Studentenjob.be
Aanbieder van stages en studentenjobs in binnen- en buitenland.

Student.be
Aanbieder van stages en studentenjobs in België.

Belgium.be
Een stageplaats zoeken. Portaalwebsite van de Belgische federale overheid voor het vinden van stages via de diverse gemeenschappen in België.

Diplomatie.belgium.be
De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de mogelijkheid om onbezoldigde stages te verrichten in binnen- en buitenland.