Duitsland: Ludwig-Maximilians-Universität München

Het onderwijssysteem in Duitsland
Het academisch jaar is ingedeeld in een zomer- en een wintersemester. De cursussen van het wintersemester lopen van midden oktober tot midden februari, die van het zomersemester van midden april tot midden juli.

Het Talencentrum: FFP-Programm
Aan de taalcursus Nederlands kunnen studenten van alle faculteiten deelnemen. Het zijn Duitse studenten, maar ook studenten, die niet Duits als moedertaal hebben. Elk semester tellen de cursussen zo´n 50 deelnemers.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
In de beginnersgroep I, wordt er gewerkt met een Duits-Nederlandse methode van de uitgeverij Hueber, München, Taal Vitaal. In de cursussen II en III met de taalcursus Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Niederländisch, uitgeverij Langenscheidt München/Berlin. Bij de gevorderden: Teksten op niveau, van Ria Koolmees, uitgeverij Wolters-Groningen. Bovendien wordt er gewerkt met lesmateriaal uit Nederland.

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De student-assistent begeleidt zelfstandig als extra les, twee uur per week studenten, die met Nederlands beginnen in de multi-media-ruimte van het talencentrum. De student-assistent wordt ook bij de conversatiecursus ingezet. De activiteiten worden in onderling overleg afgesproken met de begeleider van de cursus.
Van de student-assistent wordt redelijke kennis van het Duits, maar ook een goede kennis van de grammatica en de spelling van het Nederlands verwacht.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Marianne Schmitt: marianne.schmitt@fremdsprachen.uni-muenchen.de

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands