Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska sprak, finska, nederländska och tyska

De universiteit van Stockholm
De universiteit van Stockholm is één van de grootste universiteiten van Zweden. Hier studeren ongeveer 37.000 studenten. De universiteit ligt net buiten de binnenstad in een mooi parkgebied en is bereikbaar met de metro of per bus.

De vakgroep
De afdeling Nederlands vormt een aparte afdeling onder het instituut voor Scandinavische talen en werkt nauw samen met het instituut.

Aan de universiteit van Stockholm bestaat de mogelijkheid om een Bachelor met Nederlands als hoofdvak te behalen. Verder wordt er ook aan wetenschappelijk onderzoek gedaan o.a. in contrastieve taalkunde, receptie van jeugdliteratuur en vertaalwetenschap. De afdeling Nederlands heeft drie vaste medewerkers o.a. een universitair hoofddocent en drie losse medewerkers. De afdeling heeft ongeveer 150 studenten per jaar verspreid over verschillende niveaus.

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De voornaamste taak van de student-assistent bestaat erin assistentie te verlenen bij de colleges taalverwerving voor beginners in het talenpracticum, in de conversatieles of in de colleges over land en volk. De student-assistent kan ook worden ingeschakeld om assistentie te verlenen bij het begeleiden van een scriptie van de studenten op hogere niveaus. Vereiste kwalificaties van de student-assistent: vlekkeloze kennis van het Nederlands en kennis van het Zweeds.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Sara Van Meerbergen: sara.vanmeerbergen@su.se

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands
Meer over de opleiding