Verenigde Staten: University of Pennsylvania, Philadelphia

Dutch Studies Program
De University of Pennsylvania (Penn) in Philadelphia, opgericht in 1740, biedt sinds 1969 colleges Nederlands aan. In deze colleges staan taal, geschiedenis en cultuur van de Lage Landen centraal. Naast colleges taalverwerving, die aan Penns vreemde-taalvereisten (4 semesters Nederlands) voldoen, biedt het Dutch Studies Program een minor in Dutch aan. Voor deze minor is het noodzakelijk dat er twee aanvullende colleges worden gevolgd, bijvoorbeeld over Nederlandse/Vlaamse kunst.

De University of Pennsylvania is een Ivy League school met bijna 20 duizend studenten. De colleges Nederlands worden in het algemeen door kleine groepen studenten gevolgd.

De rol van de student-assistent
Als student-assistent zul je voornamelijk bij conversatie betrokken zijn, met nadruk op natuurlijke dialogen. Dit kan inhouden dat de woordenschat voor een bepaald onderwerp wordt voorbereid of een mogelijke discussie over dat onderwerp, afhankelijk van de groep studenten en hun interesses.  Eerste-jaarsgroepen tellen meestal 5-10 studenten.

Contact
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Rob Naborn: naborn@sas.upenn.edu.

Externe Links:
Website Dutch Studies
Website Dutch Minor