Univerzita Palackého, Katedra germanistiky a nederlandistiky

De Palacký Universiteit te Olomouc
De Palacký Universiteit werd als Universitas Olomucensis in 1573 gesticht. Tot 1773 was dit een kerkelijke universiteit, sindsdien is zij een staatsuniversiteit.
De UP heeft nu 8 faculteiten, ongeveer 28.000 studenten en zo'n 3.000 medewerkers. Daarmee is zij de derde universiteit van Tsjechië. Sinds de Fluwelen Revolutie in 1989 heeft de UP zich ontwikkeld van een provinciale universiteit naar een van de leidende universiteiten van het land.
Het collegejaar bestaat uit twee semesters van elk 13-14 lesweken (laatste week van september t/m kerstmis en begin februari-half mei) waar steeds een tentamenweek en een examenperiode in juni op volgt.

De leerstoel Nederlands
De neerlandistiek in Olomouc werd in 1946 opgericht. Na sluiting in 1951, kwam de vakgroep in 1990 opnieuw van de grond. Daarna volgde snelle groei, sinds 2003 is de vakgroep zelfs de enige volledig zelfstandige neerlandistiek in Tsjechië met een eigen gebouw. De vakgroep beschikt over drie eigen collegezalen, een lokaal met tolkkabines, een bibliotheek en een tentoonstellingsruimte. Het gebouw is in 2012-2013 volledig gerenoveerd.

De curricula
Op dit moment verzorgt de vakgroep vijf curricula:

- een curriculum Nederlands als bijvak.
- een driejarig curriculum Praktische Nederlandse Filologie met een aansluitend tweejarig
   mastercurriculum Nederlandse Filologie als zelfstandig vak gericht op vertalen en tolken.
- een driejarig curriculum Praktische Nederlandse Filologie met een aansluitend tweejarig
   mastercurriculum Nederlandse Filologie, als tweevakstudie waarin Nederlands met een
   ander vak wordt gecombineerd, meer filologisch georiënteerd.
- samen met de vakgroepen en instituten Nederlands in Bratislava, Brno, Boedapest,
   Debrecen, Wenen en Wrocław verzorgt de vakgroep een driejarig multiple degree
   bachelorcurriculum Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context.
- een vierjarige postgraduale Ph.D.-studie Nederlandse Filologie.

Wie het bachelorexamen met succes heeft afgelegd, kan na een toelatingsexamen op het niveau Profiel Professionele Taalvaardigheid van het CNaVT (in het Europees Refentiekader Talen ongeveer niveau B2) verdergaan met de masterfase die gericht is op specialisatie. Na de masterstudie kan de student een in beginsel vierjarige postgraduale studie doen.

De taken en de kwalificaties van de student-assistent
Van de student-assistent wordt verwacht dat deze gedurende één semester deelneemt aan het curriculum van de vakgroep. Tijdens de aanwezigheid van de student-assistent zal deze worden belast met het geven van twee werkgroepen, elk van 90 minuten. De voorkeur van de vakgroep gaat uit naar een taalkundig georiënteerde student met goede communicatieve vaardigheden. Ervaring met bedrijfscommunicatie, zakelijk Nederlands, juridisch taalgebruik verdient de voorkeur. Dit omdat de meeste medewerkers literair georiënteerd zijn. Een student die kan worden ingezet bij de lessen taalverwerving is echter ook van harte welkom!

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij het hoofd van de vakgroep prof. dr. Wilken Engelbrecht: wilken.engelbrecht@upol.cz. De kandidaatstelling dient in het Nederlands te gebeuren vergezeld van een korte cv. en motivatiebrief. De sollicitatieprocedure is in principe per 1 oktober van het lopende jaar afgesloten.

Externe link: 
Website Universiteit