Masarykova Univerzita, Ústav germanistiky a nederlandistiky

Het Tsjechische onderwijssysteem
Uitvoerige informatie hierover vind je op de site www.czech.cz onder het kopje study in the CR.

De vakgroep Nederlands
Al sinds 1947 bestaat aan de MU te Brno de mogelijkheid om als keuzevak Nederlands te leren. In 1999 ging de afdeling van start met een driejarige baccalaureaatsstudie, met als zwaartepunt colleges taalverwerving, aangevuld met colleges taalkunde, literatuur en Nederland/Vlaanderenkunde. In oktober 2001 werd deze studie uitgebreid tot een vijfjarige magisterstudie. Het curriculum van de eerste drie jaren van de studie komt overeen met dat van de baccalaureaatsstudie; de laatste twee studiejaren zijn vooral gericht op tolken/vertalen. De afdeling telt momenteel ca. 40 studenten. Gezien het feit dat Nederland en Vlaanderen belangrijke investeerders zijn in Brno is de belangstelling voor de studie Nederlands, vanwege de behoefte aan goede vertalers en tolken, groot. De vakgroep maakt deel uit van het instituut voor Germanistiek, Nordistiek en Neerlandistiek.

De methode /  het materiaal waarmee gewerkt wordt
De vakgroep gebruikt de methodes Contact!, Vanzelfsprekend en Nederlands op niveau. Met de student-assistent zal worden besproken welke lesmaterialen kunnen worden gebruikt.

Taken van de student
De voornaamste taak van de student-assistent zal bestaan in het ondersteunen van de colleges taalverwerving: hij/zij zal de studenten oefenen in de communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van conversatielessen. Verder zou hij/zij kunnen helpen bij het organiseren/uitvoeren van extracurriculaire activiteiten (bijvoorbeeld filmavonden, excursies) of bij administratief werk (bijvoorbeeld catalogisering van boeken, schrijven van brieven enz.).

Kwalificatie
Wij stellen wat dat betreft geen bepaalde eisen, al gaat onze voorkeur uiteraard uit naar studenten taalkunde/letteren/vertaler/tolk die ook enigszins didactisch geschoold zijn.

Kandidatuur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marta Kostlecká: novakova@phil.muni.cz

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands