Universidad Complutense de Madrid, Seccion de Neerlandès

De universiteit
De Universiteit Complutense te Madrid is de grootste Spaanse universiteit en telt meer dan 85.000 studenten en 6.000 docenten. De universiteit heeft momenteel één docente in dienst voor Nederlandse taal, literatuur en cultuur.

De vakgroep Nederlands
Het docentschap Nederlands aan de Universiteit Complutense te Madrid bestaat sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw en vormt een onderdeel van het Departement Duitse Filologie. De universiteit heeft momenteel één docente in dienst voor Nederlandse taal, literatuur en cultuur: Dr. María José Calvo González.
Voor de studenten die een Bachelor in Filologie volgen worden "Idioma Moderno I: Neerlandés" en "Idioma moderno II: Neerlandés" aangeboden als "materia básica" ("verplicht bijvak"). Elk vak telt 6 ECTS- studiepunten.
Voor de studenten van de Universiteit die een Bachelor volgen wordt Nederlands ( 12 ECTS- studiepunten) aangeboden als vrij keuzevak.

De taken van de student-assistent
De voornaamste taak van de student-assistent is conversatiesessies houden met Spaanse studenten om hun passieve kennis van het Nederlands in de praktijk te brengen en om ze een idee te geven van het (studenten)leven in Nederland of België.

Afhankelijk van de periode en van de beschikbare tijd van de studenten zullen er twee conversatielessen van één uur per week gegeven worden. Andere meer sporadische taken zijn: woordenschatverklaring en/of eenvoudige technische assistentie bij ICT colleges, toezicht bij Dvd colleges waarin Nederlandse en Vlaamse films getoond worden, administratief werk zoals het bijhouden van de bibliotheeklijst en het web van de vakgroep of een kleine bijdrage geven over een actueel thema (muziek, studentenleven, regionale talen...) voor meer gevorderde studenten.

Kwalificaties van de student-assistent
Nederlands als moedertaal hebben en op de hoogte zijn van je eigen culturele samenleving zijn vanzelfsprekende kwalificaties. De voorkeur wordt gegeven aan filologisch opgeleide studenten. Verder zijn een open en creatieve instelling, belangstelling voor de Spaanse samenleving en sociaal zijn in de omgang ook heel belangrijke eigenschappen voor een student-assistent. Een zekere kennis van het Spaans is nuttig vooral voor conversatiesessies met beginners.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij María José Calvo González: mjcalvog@filol.ucm.es

Externe link: 
Website Universiteit
Vakgroep Nederlands