Madrid: Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro, Departamento de Neerlandés

De Escuela Oficial de Idiomas is een door de Spaanse overheid gefinancierd taleninsitituut dat deeltijdopleidingen voor volwassenen organiseert. Het Nederlands is sinds 1985 een van de talen die aan deze Officiële Talenschool gestudeerd kan worden.
Jaarlijks melden zich tientallen nieuwe leerlingen aan voor het volgen van cursussen op één van de zes niveaus, die van oktober tot en met juni lopen.

Departamento de Neerlandés
Aan de EOI studeren in totaal ongeveer 8.000 studenten. De vakgroep Nederlands telt momenteel 120 studenten en heeft twee voltijdsdocenten in dienst. De eindtermen van de examens komen overeen met de indeling naar niveaus van het Europees Referentiekader.

De methode/het materiaal waarmee gewerkt wordt
Er wordt gewerkt met Vanzelfsprekend, Nederlands in actie, Help en Code 3 naast materiaal dat door de vakgroep zelf is ontwikkeld.

De taken en kwalificaties van de student-assistent
De werkzaamheden van de student-assistent zullen bestaan uit het geven van conversatieles aan (half)gevorderde studenten Nederlands. Voor deze conversatielessen kunnen de studenten zich individueel inschrijven en ze vinden in de avonduren plaats. Het beheersen van Spaans is geen vereiste. Goede contactuele vaardigheden, en een perfecte beheersing van het Nederlands zijn daarentegen wel van groot belang.

Kandidatuur
Je kunt je kandidaat stellen bij Arthur Verbiest: neerlandes@eoijesusmaestro.es

Externe link: 
Website